Ekonomický SW
Prehľad riešení
Cenník
Vyskúšajte DEMO
Download
Predaj a servis
Referencie
Semináre a školenia
Užívateľská podpora
Partnerská zóna
Kontakt
XEROX
Produkty a služby
Elektronický obchod
Kontakt
Profil firmy
Úvodná stránka
  

Sledujte nás aj na FacebookuPrístupy od 1.1.2003

Online:


Neprihlásený


 


FAQ - problémy a riešenia pre VŠETKY

 1. Nezvyčajné chyby pri nábehu Win aplikácií
 2. Rýchle zdielanie veľkého počtú súborov na WinXP bez použitia protokolu NetBeui
 3. Zaokrúhľovanie
 4. Zmena sadzieb DPH 2004
 5. Tlač z DOS aplikácií cez USB
 6. Padanie programu PU (možno aj ďalších) na Pentiu-MMX v režime DOS
 7. Diakritika
 8. Riešenie chybového stavu pri sieťovej aplikácii - súbor nie je dostupný, resp. je blokovaný iným užívateľom.
 9. Nastavenie zámkov na sieti so serverom Novell
 10. Inštalácia NetBeui protokolu pod WinXP
 11. Problémy s video kartou v prostredí Windows 98 (95).
 12. Telebanking Light bankového ústavu Tatrabanka
 13. Optimálne nastavenie pamäte EcoSun DOS aplikácie pod Windows
 14. Runtime pre DOS a Windows aplikácie
 15. Nastavenie veľkosti DOS okna pod Windows 2000
 16. Nie je možné nastaviť hodnotu FILES v CONFIG.SYS vo Windows ME
 17. Homebanking v Ecosune
 18. Abnormal program termination: Memory protection fault
 19. Externý program na konverziu dátumov s rokom 1900 (1901 až 1903) na dátumy s rokom 2000 (2001 až 2003)
 20. Hromadná oprava dátumových položiek z 1900 na 2000
 21. Diagnostika správnej funkcie PC v sieti
 22. Aplikácia nenájde v sieti zdieľaný disk, alebo adresár
 23. Pripojenie tlačiarne na sériový port
 24. Popis najčastejších problémov aplikácií Foxpro a ich riešenia
 25. Windows 98 vyhlasuje že zariadenie nie je pripojené v sieti
 26. Program hlási chybu INSUFFICIENT MEMORY
 27. Pokladničná zásuvka, snímač čiarových kódov, RP a porty COM1 a COM2
 28. Program vyhlasuje FILE READ ERROR v sieti Novell - odpájanie pracovných staníc od siete
 29. Problem s tlačiarňou HP 710C
 30. Problém s tlačou zo stanice s WIN98 na Novell server 4.11 SMB
 31. Chybové hlásenia na konzole servera, nestabilný sieťový systém v spojení s aplikáciami SunSoft
Nezvyčajné chyby pri nábehu Win aplikácií

Všetky [3]

Popis problému:

Na sieti Novell a klientovi Win98. Pri nábehu Win aplikácií dochádza k nezvyčajným chybám - napr. program nevie nájsť svoje dátové prostredie napriek tomu, že existuje.

Riešenie:

Toto správanie má podľa všetkého príčinu v nesprávnom nastavení atribútov mapovanej zložky pre SunSoft aplikácie na Novell serveri. Cez Novell klienta treba vypnúť systémový atribút príslušnej zložky.

Späť   Zoznam

Rýchle zdielanie veľkého počtú súborov na WinXP bez použitia protokolu NetBeui

Všetky [5]

Popis problému:

Pri zdieľaní veľkého počtu súborov na Windows XP bol problém dlhého načítavania súborov bez protokolu NetBeui

Riešenie:

Problém bol v použití malej súborovej cache Windows.
Vyrieši to vytvorenie kľúča v Registry Windows a následný reštart systému.
V Registry vytvoriť kľúč:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters
SizReqBuf=dword:0000ffff
Alebo na importovať zo súboru:

Priložené súbory :

 1. WinXP - rýchle zdielanie bez NetBEUI.rar

Späť   Zoznam

Zaokrúhľovanie

Všetky [9]

Popis problému:

50 haliere

Priložené súbory :

 1. Zaokrúhľovanie v roku 2004 v SHOPPERi.doc

Späť   Zoznam

Zmena sadzieb DPH 2004

Všetky [11]

Popis problému:

Jednotná sadzba dane

Priložené súbory :

 1. Zmeny sadzieb DPH 2004 v programoch SunSoft EcoSun.doc

Späť   Zoznam

Tlač z DOS aplikácií cez USB

Všetky [23]

Popis problému:

Ako tlačiť z DOS aplikácii na USB tlačiareň

Riešenie:

Z DOS aplikácií nie je možné priamo tlačiť na USB tlačiareň. Existujú však 2 možnosti:
1. U Windows 2000 a XP dajte USB tlačiareň zdieľať a namapujte ju na LPT port príkazom:
net use LPT1 \\nazov_pc\kratke_meno_tlaciarne /persistent:yes
2. U ostatných Windows môžete skúsiť dva malé programy:
Prn2file.com slúži na presmerovanie tlače z DOS-ového portu LPT1, alebo 2 do súboru.
Napr.: Prn2file.com c:\print\tlac.prn - tento riadok vložte do dávkového súboru pred spustenie vlastnej aplikácie.
Prfile32.exe je programík, ktorý dokáže zachytiť súbor z určeného adresára a vytlačiť ho na ľubovoľnej tlačiarni.
Napr.: Prfile32.exe /s:c:\print\*.prn /n:test
Pozrite si HELP k command line parametrom a nastaveniam tohto programu.

Priložené súbory :

 1. prn2file.zip
 2. printfile.zip

Späť   Zoznam

Padanie programu PU (možno aj ďalších) na Pentiu-MMX v režime DOS

Všetky [26]

Popis problému:

Na počítači Pentium-MMX 166MHz, RAM 16 MB disk cca 1 GB, s DOS 6.22 po spustení program PU vo voľbe zostáv podľa AU v časti Prehľady - 2.Pohyb po AU umožnil spustiť túto funkciu 2 x za sebou (napr. pre rôzne hodnoty AU) a vždy po 3. krát padol - opakovane.

Riešenie:

Systémom pokusov sa zistilo, že pomôže z config.sys odstrániť volanie programu EMM386.EXE alebo pri zachovaní nastavenia EMM386.EXE s parametrom NOEMS treba doplniť chýbajúce BUFFERS=x (x- v danom prípade až 48 + 8 rezerva, t.j. BUFFERS=56).
Potom program umožnil pustiť spomenuté zostavy aj 10 x za sebou a nepadol.
config.sys:
DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS
DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE NOEMS
DOS=HIGH,UMB
rem COUNTRY=42, 852, C:\DOS\COUNTRY.SYS
rem DEVICE=C:\DOS\DISPLAY.SYS CON=(EGA,,1)
FILES=150
rem *** doplnene 02/2003
BUFFERS=56
rem device=C:\DOS\display.sys con=(ega,,1)
rem Country=421,852,C:\DOS\country.sys
set nazov_pc = Ucto
autoexec.bat:
PATH=C:\DOS;C:\SUNSOFT;C:\S31;c:\sunsoftw\Tlacsun
IF EXIST *.TMP DEL *.TMP
C:\DOS\mode con rate=32 delay=1
rem mode con codepage prepare=((852) C:\DOS\ega.cpi)
rem mode con codepage select=852
rem keyb sl,,C:\DOS\keybrd2.sys
c:\nc\n

Späť   Zoznam

Diakritika

Všetky [27]

Popis problému:

Slovenská diakritika v programoch EcoSun nefunguje

Riešenie:

Súbory AUTOEXEC a CONFIG musia obsahovať nasledovné riadky:
CONFIG.SYS (CONFIG.NT)
device=C:\WINDOWS\COMMAND\display.sys con=(ega,,1)
Country=421,852,C:\WINDOWS\COMMAND\country.sys
AUTOEXEC.BAT (AUTOEXEC.NT)
mode con codepage prepare=((852) C:\WINDOWS\COMMAND\ega.cpi)
mode con codepage select=852
keyb sl,,C:\WINDOWS\COMMAND\keybrd2.sys
POZOR: V operačnom systéme Windows NT, 2000, XP sú súbory s koncovkou NT a sú v adresári "windows\system32"

Späť   Zoznam

Riešenie chybového stavu pri sieťovej aplikácii - súbor nie je dostupný, resp. je blokovaný iným užívateľom.

Všetky [28]

Popis problému:

Riešenie chybového stavu pri sieťovej aplikácii - súbor nie je dostupný, resp. je blokovaný iným užívateľom.

Riešenie:

Počas chodu programu ECOSUN (napr. PU) v sieťovej aplokácii môže vzniknúť chybový stav - súbor nie je dostupný, resp. je blokovaný iným užívateľom. Ak neboli vykonávané nejaké špeciálne operácie, môže ísť o chybu indexového súboru (*.cdx).
Postup riešenia môže byť nasledovný:
1. indexovanie súborov
2. zrušenie indexov (zruscdx.exe), resp. ručné zmazanie súborov *.cdx v príslušnom adresári inštalácie aplikácie a v spoločnom adresári - v prípade PU s väzbou na Oasis ide najčastejšie o súbor kl.cdx (kurzový lístok), dodod.cdx (obchodní parneri)
3. v prípade neúspechu predošlého je vhodné preveriť atribúty súborov - bežné súbory dát aj ich indexov majú mať atribút "a" (archívny);
4. ak majú súbory iný atribút alebo im chýba, možným riešením je zmeniť atribút všetkých súborov v adresári inštalácie aplikácie a v spoločnom adresári na "a"
Windows Commander:
5. ručné zmazanie súborov *.cdx v príslušnom adresári inštalácie aplikácie a v spoločnom adresári (možno preveriť, či skutočne boli zmazané, ak nie - ide o ďalší problematický stav na serveri - treba zistiť príčinu)
6. ak bolo predošle úspešné, po spustení praogramu preveriť, či bola chyba odstránená

Späť   Zoznam

Nastavenie zámkov na sieti so serverom Novell

Všetky [31]

Popis problému:

Problémy so zamykaním tabuliek v sieti Novell (SÚBOR JE BLOKOVANÝ...)

Riešenie:

ářčáářDoporučené nastavenie zámkov na serveri v síti NOVELL SERVER :
Při väčšomm počte staníc a databázových súborov v sieti NOVELL je doporučené nastaviť :
V súbore STARTUP.NCF:
SET MAXIMUM RECORD LOCKS PER CONNECTION=10000
SET MAXIMUM FILE LOCKS PER CONNECTION=500
SET MAXIMUM RECORD LOCKS =100000
SET MAXIMUM FILE LOCKS =50000
Niektoré verzie NOVELLu vyžadujú toto nastavenie zadať do AUTOEXEC.NCF.
Je nutné vyskúšať a po reštarte serveru sa vždy na konzole pomocou SET presvedčiť, či bolo nastavenie akceptovené !

Späť   Zoznam

Inštalácia NetBeui protokolu pod WinXP

Všetky [39]

Popis problému:

Ako nainštalovať sieťový protokol NetBeui pod Windows XP?
Tento protokol niekoľkonásobne zvýši rýchlosť načítania veľkého počtu súborov na sieťovom disku.

Riešenie:

Skopírovať nbf.sys do C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\
Skopírovať netnbf.inf do C:\WINDOWS\INF\
V nastaveniach sieťových protokolov nainštalovať NetBeui protokol.

Priložené súbory :

 1. NBF.SYS
 2. subory.rar

Späť   Zoznam

Problémy s video kartou v prostredí Windows 98 (95).

Všetky [40]

Popis problému:

Problémy s video kartou v prostredí Windows 98 (95).

Riešenie:

Ak narazíte na problémy s video kartou, najprv si stiahnite najnovšie ovládače pre vašu grafickú kartu. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu My Computer (Môj počítač), kliknite na Properties (Vlastnosti) a potom na Performance (výkon) a Graphics (Grafika). Tu vypnite akceleráciu grafiky (Hardware Acceleration) tým, že ju nastavíte na žiadnu (úplne doľava). Budete vidieť posuvník, ktorý môžete umiestniť na štyri polohy.
Ak posuvník umiestnite myšou na druhú polohu sprava, vyriešia sa tým niektoré problémy a myšou a zobrazovaním kurzoru. Umiestnením posuvníka na druhú polohu sprava zabránite transferom bitových blokov a pamäťovému mapovaniu I/O. Tretia poloha sprava ošetrí prípad, keď počítač často prestane reagovať na vstup, alebo má iné problémy.
Prevzaté zo SME v počítačoch, špecializovaná príloha denníka SME z 26.06.2002, Tipy a triky pre Windows, str.20-21, autor Juraj Šípoš

Späť   Zoznam

Telebanking Light bankového ústavu Tatrabanka

Všetky [43]

Popis problému:

Bankový ústav Tatrabanka okrem bežného produktu telebanking ponúka lacnejší produkt Telebanking Light.
Otázka : je možné používať naše účtovné programy bezo zmeny (PU, OASIS...), alebo je potrebné robiť nejaké úpravy do programov?

Riešenie:

Podľa zodpovedného pracovníka Tatrabanky v Bratislave:
- produkt telebanking light používa štandardný formát na prenos údajov, takže z našej strany žiadne úpravy do účtovných programov nie sú potrebné a program PU (Oasis ...) má s danými údajmi spolupracovať bezo zmeny
- tento produkt je obmedzený z hľadiska dostupnosti ďalších služieb, napr. týmto spôsobom je možné zasielať výpisy najviac z 3 (troch) účtov a má ešte ďalšie obmedzenia
- ďalšie informácie ohľadom produktu telebanking light najlepšie poskytnú pracovníci pobočky Tatrabanky, ktorá uvedenú ponuknu predložila, prípadne Oddelenie elektronických finančných služieb Tatrabanky v Bratislave (02/59191111 - ústredňa)

Späť   Zoznam

Optimálne nastavenie pamäte EcoSun DOS aplikácie pod Windows

Všetky [78]

Popis problému:

Optimálne nastavenie pamäte EcoSun DOS aplikácie pod Windows (hlavne NT a 2000)

Riešenie:

Pamäťové pomery zástupcu pre aplikáciu by mali byť nastavené podľa obrázku, pričom pre Expandovanú pamäť môžete použiť aj hodnotu "Automaticky", a XMS a DPMI pamäte by mali byť nastavené rovnako - min. 4096 a maximálne 15360 kB (podľa veľkosti RAM). Väčšinou je optimálna hodnota 8192 (pri 16 a viac MB RAM).

Nakoľko nastavenie v zástupcovi nedokáže vo Windows NT a 2000 dostatočne limitovať maximálne využitie pamäte, doporučujeme taktiež nastaviť využitie pamäte v súbore CONFIG.FP (nachádza sa v adresári aplikácie, alebo v adresári \SUNSOFT) dopísaním riadku:
MEMLIMIT=perc,min,max kde
"perc" je množstvo pamäte v percentách pre aplikáciu
"min" je minimálne množstvo pamäte v kB pre aplikáciu (min.4096)
"max" je maximálne množstvo pamäte v kB pre aplikáciu
Napr.: MEMLIMIT=20,4096,15360
hovorí o tom, že aplikácia má k dispozícii 20% pamäte systému Windows, najmenej však 4096 kB a najviac 15360 kB.

Späť   Zoznam

Runtime pre DOS a Windows aplikácie

Všetky [79]

Popis problému:

Pri nainštalovaní programu program nejde spustiť a vypíše chybu "Cannot locate desire version of Foxpro",
prípadne počas práce aplikácia hlási chybu "Insufficient memery", "Run command failled".
Pri Windows aplikácii, táto sa neočakávane zrúti.

Priložené súbory :

 1. Čo je runtime a prečo a ako ich SunSoft používa v aplikáciách.doc
 2. VFP8.doc

Späť   Zoznam

Nastavenie veľkosti DOS okna pod Windows 2000

Všetky [85]

Popis problému:

Pod Windows 2000, XP sa aplikácia bežiaca v DOS okne niekedy objavuje v rozmeroch 80 x 50 riadkov (t.j. program sa zobrazuje len v hornej polovici okna).

Riešenie:

V okne bežiacej aplikácie klepnite pravým tlačítkom na ikonu v ľavom hornom rohu a zvoľte v menu voľbu "Vlastnosti". V okne vlatností v záložke "Rozvržení" nastavte v sekciách "Vyrovnávacia pamäť" a "Veľkosť okna" "Šírku" na 80 a "Výšku" na 25 (viď obrázok). Vo voľbe písmo zvoľte TT font a nastavte veľkosť písma (nemusíte vybrať len hodnoty z číselníka, ale môžete zadať aj vlastnú veľkosť písma - napr. 13). Týmto dosiahnete optimálne nastavenie DOS okna pod Windows 2000.

Priložené súbory :

 1. ntvdm.gif

Späť   Zoznam

Nie je možné nastaviť hodnotu FILES v CONFIG.SYS vo Windows ME

Všetky [95]

Popis problému:

Nie je možné nastaviť hodnotu FILES v CONFIG.SYS vo Windows ME a tým pádom nejde spustiť žiadna EcoSun aplikácia

Riešenie:

Existujú dve možnosti úpravy Windows ME, aby bolo možné na nich prevádzkovať aplikácie EcoSun:
1. Do súboru SYSTEM.INI v adresári WINDOWS do sekcie [386enh] dopíšte riadok:
PerVMFiles=150
a reštartujte počítač. Toto je nami doporučené riešenie.
2. Na operačnom systéme Windows ME môžete previesť PATCH programom Winmedos.com. Tento patch modifikuje "IO.SYS", "COMMAND.COM" a "REGENV32.EXE" čím sprístupní "Real DOS-Mode" vo Windows ME. Výsledkom je podobný boot proces ako vo Windows 9x. Toto umožňuje, napríklad, vstúpiť do DOS-u priamo stlačením "Shift-F8" pri bootovaní, alebo použiť konfiguračné súbory "CONFIG.SYS" and "AUTOEXEC.BAT".
Upozornenie: tento patch program je použiteľný len vo finálnej verzii Windows ME (build 4.90.3000). Použitie tejto úpravy nie je firmou Microsoft podporované - prevádzate ho na vlastnú zodpovednosť.
Pokyny pre inštaláciu PATCH programu: Súbor WinMePatch.zip rozbaľte do nejakého dočasného adresára. Ďalej sa riaďte pokynmi uvedenými v priloženom súbore INSTALL.TXT.
Viac informácii nájdete na http://www.sunsoft.sk/sw_inst_pokyny.htm
POZN.: Windows ME je podľa Microsoftu určený výhradne pre domáce použitie a na pracovné účely by mal byť použitý nový operačný systém Windows 2000, preto WinME používajte na prevádzkovanie ekonomického SW len v nevyhnutných prípadoch

Priložené súbory :

 1. WinMePatch.zip

Späť   Zoznam

Homebanking v Ecosune

Všetky [104]

Popis problému:

V ktorých aplikáciách podporujeme HomeBanking ktorých bánk.

Riešenie:

V Ecosune sú podporované HB z týchto bánk:

Priložené súbory :

 1. Homebanking v Ecosune.doc

Späť   Zoznam

Abnormal program termination: Memory protection fault

Všetky [114]

Popis problému:

Program pri určitej operácií spadne s hláškou "Abnormal program termination: Memory protection fault"

Riešenie:

Uvoľniť viac konvenčnej pamäte.
Zo skusenosti sa domnievam, ze menovana chyba suvisi s HW PC a statisticky vyznamenejsie sa vyskytuje, ked je volna konv. pamat pod 400 kb (pri narastajucom pocte premennych v novsich verziach dokonca aj vyssie). Skuste kriticku operaciu na inom stroji, ktory ma tento parameter v nadkritickom stave (medzi 405-410 kB).
Plevka
PS: Ďakujeme Ing.Plevkovi z firmy V-bit za píspevok.

Späť   Zoznam

Externý program na konverziu dátumov s rokom 1900 (1901 až 1903) na dátumy s rokom 2000 (2001 až 2003)

Všetky [115]

Popis problému:

Ak si zákazníci nepreinštalovali včas verzie našich programov na rok 2000 (2001 až 2003) a zadávali dátumy s rokom 00 (01 až 03), majú v dátumových položkách naplnený rok 1900 (1901 až 1903). Foxpro totiž napr. rok 00 konvertuje na 1900 a nie na 2000. Preto bol vytvorený externý program konv_r00.exe, ktorý rieši tento problém.
Program teda slúži na konverziu všetkých dátumových položiek s rokom 1900 až 1903 na dátumy s rokom 2000 až 2003.

Riešenie:

Po zadaní adresára sa kontrolujú všetky DBF súbory nachádzajúce sa v danom adresári a nachádzajúce sa v úrovni ešte dvoch podadresárov na existenciu dátumových položiek.
Napr. po zadaní adresára C:\SUNSOFT , prebehne konverzia aj
napr. v podadresároch PU93 a SUBOR.
Priebeh programu je možné prerušiť klávesou ESC.
Počas konverzie sa vytvára v adresári, z ktorého je program spúšťaný, textový súbor konv_r00.txt, v ktorom je popísané, ktoré adresáre boli kontrolované na existenciu DBF súborov s položkami dátumového typu a roku 1900 (resp. 1901 až 1903) v nich. V prípade, že nejaký súbor bol konvertovaný, v txt súbore sa vypíše koľko položiek akého druhu bolo upravených.
Súbory vybratých adresárov nebudú skonvertované, ak ich nie je možné počas konverzie otvoriť, ak sú napr. blokované iným programom alebo sú poškodené.

Priložené súbory :

 1. KONV_R00.EXE
 2. KONV_R00.ZIP

Späť   Zoznam

Hromadná oprava dátumových položiek z 1900 na 2000

Všetky [118]

Popis problému:

Potreba zmeniť v niektorej databáze všetky dátumové položky z roku 1900 na rok 2000.

Riešenie:

Ak treba cez servis.exe jednym prikazom opravit datumove polozky tak, ze sa
meni iba rok a vsetko ostatne zostava rovnake, je to mozne urobit napr. aj
takto:
Replace datum with CTOD(ltrim(str(day(datum)))+'.'+ltrim(str(month(datum)))+'.2000') For datum< {01.01.1901}
Plevka

Späť   Zoznam

Diagnostika správnej funkcie PC v sieti

Všetky [120]

Popis problému:

Pri používaní našich programov (hlavne v sieťovom nasadení) sa niekedy vyskytujú problémy s neidentifikovateľným "padaním" aplikácií. V takýchto prípadoch býva identifikácia problému často náročná, zdĺhava a výsledky bývajú niekedy nejednoznačné.

Riešenie:

Najčastejšou príčinou býva nesprávne nastavenie pamäťových pomerov v CONFIG.FP alebo v zástupcoch súšťajúcich naše aplikácie (viď Popis najčastejších problémov aplikácií Foxpro a ich riešenia). Ale niekedy môže byť problém v sieti, alebo v HW a zákazník má spravidla tendenciu označovať za problém našu aplikáciu. Z týchto dôvodov sme získali a dopracovali veľmi jednuduchú, ale pomerne spoľahlivú metódu diagnostikovania správnej funkcie a rýchlosti sieťovej komunikácie (prípadne aj samostatných PC).
Ide o aplikáciu TAB (obsahuje TAB.BAT, ZAPS.COM, FC.EXE a GT.EXE), ktorá pracuje na báze náhodného generovania a porovnávania súborov, nasledovným spôsobom.
1. Spustíte TAB.BAT s parametrom "číslo", kde číslo je veľkosť generovaného súboru v bytoch - doporučujem voliť veľkosť blízku veľkosti často používaných DBF súborov (napr. TAB 1000000 bude generovať súbor o veľkosti 1 MB).
2. Program beží automaticky v cykle a opakuje nasledovný test:
a. náhodne vygeneruje súbor o určenej veľkosti
b. skopíruje ho do pomocného súboru
c. obidva súbory porovná byte po byte
d. všetko vymaže a celý cyklus sa opakuje
3. Všetky tieto operácie sa zapisujú do logového súboru CMP (bez prípony), z ktorého je možné zistiť počet cyklov, výsledky porovnania a časy prevádzaných operácií.
Doporučujeme na serveri vytvoriť diagnostický adresár s adresármi užívateľov, nakopírovať tam každému túto testovaciu sadu a spustiť súčasne test u všetkých vybraných užívateľov. Výsledkom je veľmi výrazné zaťaženie siete a servera, ktoré pomerne verne simuluje situáciu pri veľkom zaťažení pri bežnej práci a často spôsobí poruchy, ktoré sú inak veľmi ťažko vysledovateľné. Tieto poruchy sa prejavia nezhodou pri porovnávaní súborov, čo je zaznamenané v súbore CMP. Pri súčasnom spustení všetkých užívateľov s
rovnakou veľkosťou súboru môžete podľa počtu cyklov za určitý čas získať aj pomerne presnú predstavu o sieťovom výkone jednotlivých pracovných staníc, ktorý môžete porovnávať aj s lokálnymi testami.
Veľkou výhodou tohto testu je jednoznačné rozlíšenie, či problém s našou aplikáciou je problém systémový alebo aplikačný.
POZN.: V naj sieti sme týmto spôsobom pomerne jednoznačne identifikovali PC, ktoré malo s OASIS-om veľké problémy, čo sa nakoniec ukázalo ako problém sieťovej karty.

Priložené súbory :

 1. GT.EXE
 2. FC.EXE
 3. diag.zip
 4. TAB.BAT
 5. ZAPS.COM

Späť   Zoznam

Aplikácia nenájde v sieti zdieľaný disk, alebo adresár

Všetky [122]

Popis problému:

Aplikácia nenájde v sieti zdieľaný disk, alebo adresár, alebo vôbec nejde v sieti spustiť aplikáciu.

Riešenie:

Príčina tohto problému býva najčastejšie v tom, že v sieti PEER-TO-PEER (Windows 9x) sa spustí najprv "pracovná stanica", a až potom "server", ktorý poskytuje ostatným dáta na svojom disku. Pracovné stanice v tomto prípade nedokážu namapovať disky (adresáre) servera a aplikácia nejde spustiť, alebo nedokáže nájsť sieťové data (inú aplikáciu, spoločný číselník, ...). Užívatelia bez väčších skúseností s Windows majú problém dodatočne mapovať zdroje - navyše ich môžu namapovať na iné písmeno, ako to bolo
definované pri inštalácií, čo môže predstavovať rovnako nepríjemný problém. Riešením je teda opätovný reštart všetkých počítačov - a to v správnom poradí !!!
Existuje však aj iné (a omnoho spoľahlivejšie riešenie), ktoré však nie je príliš známe a používané. Ide o príkaz Windows 9x NET.EXE
NET pracuje z príkazového riadku a umožňuje okrem iného mapovať a odmapovať zdroje, pripojiť a odpojiť tlačiarne a iné zaujímavé veci.
Doporučujem zaradiť príkaz NET USE disk: \\nazov_pocitaca\\nazov_zdielaneho_adresara /YES na začiatok dávkového súboru, ktorý spúšťa príslušnú aplikáciu (napr. PU93.BAT) a máme po probléme - pri každom spustení aplikácie sa prevedie mapovanie. Rovnako môžete zaradiť na koniec dávkového súboru odmapovanie NET USE disk: /DELETE.
Pomocou tohto príkazu je možné v dávkových súboroch tiež nastaviť rôzne sieťové tlačiarne pre rôzne aplikácie atď.
Tu je výpis možností príkazu NET USE:
NET USE [drive: | *] [\\computer\directory [password | ?]] [/SAVEPW:NO] [/YES] [/NO]
NET USE [port:] [\\computer\printer [password | ?]] [/SAVEPW:NO] [/YES] [/NO]
NET USE drive: | \\computer\directory /DELETE [/YES]
NET USE port: | \\computer\printer /DELETE [/YES]
NET USE * /DELETE [/YES]
Zoznam príkazov programu NET.EXE:
NET CONFIG Displays your current workgroup settings.
NET DIAG Runs the Microsoft Network Diagnostics program to
display diagnostic information about your network.
NET HELP Provides information about commands and
error messages.
NET INIT Loads protocol and network-adapter drivers without
binding them to Protocol Manager.
NET LOGOFF Breaks the connection between your computer and
the shared resources to which it is connected.
NET LOGON Identifies you as a member of a workgroup.
NET PASSWORD Changes your logon password.
NET PRINT Displays information about print queues and controls print jobs.
NET START Starts services.
NET STOP Stops services.
NET TIME Displays the time on or synchronizes your computer's
clock with the clock on a Microsoft Windows for
Workgroups, Windows NT, Windows 95, or NetWare time server.
NET USE Connects to or disconnects from a shared
resource or displays information about
connections.
NET VER Displays the type and version number of the
workgroup redirector you are using.
NET VIEW Displays a list of computers that share
resources or a list of shared resources
on a specific computer

Späť   Zoznam

Pripojenie tlačiarne na sériový port

Všetky [123]

Riešenie:

Pri pripojení tlačiarne na sériový port (COM1,COM2 ) je treba nastaviť parametre prenosu
príkazom MODE COM#:p1,p2,p3,p4,p5 v autoexec.bat
kde # - číslo portu
p1 - rýchlosť prenosu (1200,2400,4800,9600,19200)-stačí prvé dve číslice
p2 - parita (párna - E,nepárna - O,bez parity - N)
p3 - počet bitov (7/8)
p4 - počet stop-bitov (1/2)
p5 - opakovanie prenosu pri chybe(p/r)
p2-p5 sú nepovinné
pr. MODE COM2:96,e,8,1,r
Rovnaké prenosové parametre musí mať nastavené aj pripojovaná tlačiareň !!!
Nastavenie pre správnu komunikáciu bločkovej tlačiarne CAMEA Dynamic Printer s našim FM20SW :
Parametre tlačiarne zistíme spustením testu tlačiarničky - držíme tlačidlo posunu papiera a zapneme sieťový spínač.
Pri pripojení ako sériová tlačiareň:
V autoexec.bat príkaz : MODE COM1: 96,e,8,1,P

Späť   Zoznam

Popis najčastejších problémov aplikácií Foxpro a ich riešenia

Všetky [128]

Popis problému:

Časte problémy aplikácií Foxpro a ich riešenia

Riešenie:

Popis najčastejších systémových chýb
aplikácie a ich riešenie
Chyba: Aplikácia sa "zrúti" bez hlásenia do operačného systému.
Príčina: a) Nevhodné nastavenie pamäťových parametrov zástupcu aplikácie vo Windows 95, 98, NT
b) Kombinácia Personal Netware + PC s nastaveným LBA mode + Extended FoxPro.
c) Prítomnosť vírusu ONEHALF, poprípade iných vírusov.
d) Prítomnosť tzv. "stratených súborov" na disku po nekorektnom ukončení činnosti PC.
e) Poškodený indexový súbor *.CDX.
f) Poškodený definičný súbor tlačovej zostavy *.FRX v adresári \ZOSTAVY.
g) Aplikácia spustená zo súborového manažeru Norton Commander (prejavuje sa len u niektorých zostáv PC)
h) Nekompatibilita Windows 2000 s úvodným obrázkom aplikácie
Riešenie: a) Nastaviť parametre pamäte: EMS - žiadna, XMS a DPMI - min. 4096 (dop. 8192 pri 16 a viac MB RAM), ostatné parametre ponechať v prednastavených hodnotách
b) V SETUP-e BIOS-u PC nastaviť podľa možnosti NORMAL alebo LARGE mode pre prístup na disk, resp. zmeniť typ lokálnej siete.
c) Odstrániť vírus - v prípade ONEHALF-u pozor na kódovanie stôp disku!
d) Spustiť program SCANDISK, DISK DOCTOR, alebo aspoň CHKDSK /F.
e) Fyzicky vymazať všetky indexové súbory (*.CDX, *.IDX).
f) Fyzicky vymazať a prepísať (napr. reinštaláciou) príslušný súbor *.FRX.
g) Vyskúšať iný súborový manažer, resp. aplikáciu spúšťať z príkazového riadku DOS-u.
h) Odstrániť súbor POZRI.EXE z adresára SUNSOFT
Chyba: Aplikácia sa "zrúti" do operačného systému s výpisom registrov procesora.
Príčina: a) Nekompabilita EMM386.EXE so stávajúcim hardware a Extended FoxPro.
b) Nevhodný ovládač expanded pamäte pre použitie s FoxPro (napr. QEMM)
c) Prítomnosť vírusu ONEHALF, poprípade iných vírusov.
Riešenie: a) Zo súboru odstrániť riadok s volaním EMM386.EXE - treba ponechať HIMEM.SYS.
b) Použiť klasický ovládač expanded pamäte - napr. EMM386.EXE, alebo ponechať len HIMEM.SYS.
c) Odstrániť vírus - v prípade ONEHALF-u pozor na kódovanie stôp disku!
Chyba: Aplikácia "zamrzne" v ľubovolnom mieste programu.
Príčina: a) Kombinácia siete (overené s Personal Netware) a ovládača QEMM.
b) Prítomnosť tzv. "stratených súborov" a/alebo súborov *.TMP na disku po nekorektnom ukončení činnosti PC.
Riešenie: a) Použiť klasický ovládač expanded pamäte - napr. EMM386.EXE, alebo ponechať len HIMEM.SYS.
b) Spustiť program SCANDISK, DISK DOCTOR, alebo aspoň CHKDSK /F, vymazať všetky súbory *.TMP na disku (u sieťových verzií až po ukončení práce všetkých užívateľov).
Chyba: Aplikácia "zamrzne" zakaždým na tom istom mieste programu.
Príčina: Poškodený indexový súbor *.CDX (zistené pri výpadku NOVELL serveru).
Riešenie: Fyzicky vymazať všetky indexové súbory (*.CDX, *.IDX).
Chyba: Pri tlači sa objaví hlásenie "NOT ENOUGH DISK SPACE ON LPT1" a pod.
Príčina: a) Ovládač EMM386.EXE s použitím parametra "RAM".
b) Použitý ovládač expanded pamäte QEMM.
Riešenie: a) Odstrániť z riadku s EMM386.EXE parameter "RAM".
b) Použiť klasický ovládač expanded pamäte - napr. EMM386.EXE, alebo ponechať len HIMEM.SYS.
Chyba: Pri komunikácií PC s registračnou pokladnicou dôjde k samovoľnému opakovaniu čítania z RP v náhodných intervaloch.
Príčina: Nastavenie parametra BIOS-u PC - SHADOW memory XXXX-YYYY ENABLED
Riešenie: Experimentálne zistiť, ktorý z parametrov SHADOW memory komunikáciu ovplyvňuje a nastaviť ho do hodnoty DISABLED.
Chyba: Nie je možné spustiť aplikáciu pod Extended FoxPro runtime.
Príčina: a) Neexistuje súbor, alebo cesta k súboru FOXDX250.ESL
b) Počítač nemá dosť fyzickej operačnej pamäte (RAM).
c) Nie je spustený ovládač extended pamäte (HIMEM.SYS), alebo nevhodne nastavený ovládač EMM386.EXE.
d) PC má nastavenú diskovú cache tak, že neostáva dosť extended pamäte pre FoxPro (X)
Riešenie: a) Nahrať súbor FOXDXD250.ESL do adresára \SUNSOFT, alebo do adresára s nastavenou cestou (PATH).
b) Doplniť operačnú pamäť na minimálne 8 MB RAM.
c) Do súboru CONFIG.SYS umiestniť volanie HIMEM.SYS, alebo prestaviť ovládač EMM386.EXE (doporučené je EMM386.EXE NOEMS).
d) Nastaviť veľkosť diskovej cache tak, aby ostalo minimálne 2,5 MB extended pamäte voľných (pri PC so 4 MB RAM je doporučené nastavenie cache na 512 kB).
Chyba: Objaví sa hlásenie "TOO MANY MEMORY VARIABLES".
Príčina: a) Neexistuje súbor CONFIG.FP v aktuálnom (štartovacom) adresári
b) Súbor CONFIG.FP použitý aplikáciou neobsahuje parameter, alebo má nastavenú nízku hodnotu parametra "MVCOUNT"
Riešenie: a) Nahrať súbor CONFIG.FP do adresára \SUNSOFT, alebo do adresára aplikácie.
b) Textovým editorom zapísať do súboru CONFIG.FP riadok
MVCOUNT = 2500
Chyba: Objaví sa hlásenie "TOO MANY FILES OPEN" alebo
"SÚBOR JE BLOKOVANÝ INÝM UŽÍVATEĽOM" bez uvedenia názvu súboru.
Príčina: a) V súbore CONFIG.SYS je nastavená nízka hodnota FILES.
b) V sieťovom prostredí typu PEER-TO-PEER nie je natiahnutý ovládač SHARE.EXE.
c) V sieťovom prostredí je nastavený nízky počet zámkov v ovládači SHARE.EXE.
d) V sieťovom prostredí NOVELL NetWare je nastavená nízka hodnota parametra FILE HANDLES.
Riešenie: a) V súbore CONFIG.SYS zvýšiť hodnotu FILES (doporučené 90). Na serveri v sieti typu PEER-TO-PEER je doporučená hodnota FILES=120.
b) V prostredí Windows 3.1, Windows 95, sietí typu PEER-TO-PEER (Personal Netware, Lantastic) pred spustením ovládačov siete natiahnuť ovládač zamykania SHARE.EXE.
c) Ovládač SHARE.EXE spúšťať s parametrami SHARE.EXE /F:10240 /L:500.
d) V súbore SHELL.CFG, resp. NET.CFG uviesť riadok
FILE HANDLES = 100.
Chyba: Objaví sa hlásenie "CANNOT CREATE PROGRAM WORKSPACE".
Príčina: Súbor CONFIG.FP použitý aplikáciou obsahuje parameter PROGWORK, SORTWORK, alebo TMPFILES nastavený na neexistujúci disk, alebo adresár.
Riešenie: Parameter PROGWORK, SORTWORK, alebo TMPFILES v súbore CONFIG.FP nastaviť na existujúci disk, alebo adresár.
Chyba: Objaví sa hlásenie "RUN / ! COMMAND FAILED".
Príčina: Nedostatok operačnej pamäte pre spustenie externej aplikácie, alebo príkazu.
Riešenie: Uvoľniť operačnú pamäť (odstrániť rezidentné programy a pod.), resp. spúšťať bez spoločného menu ECOSUN
Chyba: Objaví sa hlásenie "NO PARAMETER STATEMENT FOUND" na riadku 0.
Príčina: Tato chyba spravidla znamená, že ide o nedostatok konvenčnej pamäte pre FoxPro Runtime - NEJDE O CHYBU APLIKÁCIE.
Riešenie: a) Uvoľniť pre programy Foxpro viac ako 400 kB konvenčnej pamäte
b) V špeciálnych urgentných prípadoch je možné použiť dočasne na prevádzkovanie aplikácie vývojovú verziu Foxpro - t.j. súbor FOXPROX.EXE s parametrom "názov aplikácie", napr. FOXPROX OASIS
Chyba: V aplikácií OASIS dôjde k zablokovanie prechodu do minulých rokov.
Príčina: Pokiaľ je OASIS nainštalovaný na Windows NT 4.0 (2000) serveri a prevedie sa určitá zmena užívateľských práv v adresári OASIS, aplikovaná aj na podadresáre, nastaví sa "falošný" archívny bit na podadresároch OASIS-u, čo v praxi znamená zablokovanie prechodu do minulých rokov (a možno aj iné problémy).
Riešenie: Uvedený podivný príznak sme odstránili “náhodným” spôsobom, keď sme otvárali cez Prieskumníka uvedené adresáre priamo na serveri (prístupom na jeho lokálny disk).
Chyba: Neopodstatnený výskyt chyby “FILE IS IN USE” (napr. v saldokonte, prehľadoch odbytu, ...)
Príčina: Na serveri Windows NT 4.0 (2000) vo vlastnostiach zástupcu aplikácie je na záložke "Program" v poli "Pracovný adresár" uvedený názov domovského adresára OASIS-u s koncovým lomítkom, ktoré !!!!! spôsobuje uvedenú chybu (v systémových informáciách OASIS-u sa totiž prezentuje pracovný adresár ako S:\OASIS_HW\\ ... atď.).
Riešenie: Vo vlastnostiach zástupcu uviesť “Pracovný adresár” aplikácie bez koncového lomítka.

Priložené súbory :

 1. Popis najčastejších systémových chýb.doc

Späť   Zoznam

Windows 98 vyhlasuje že zariadenie nie je pripojené v sieti

Všetky [135]

Popis problému:

-----Original Message-----
From: DIAMOND Šaľa - Ing. V.Kuruc [mailto:diamond@diamond.sk]
Sent: Tuesday, November 30, 1999 6:22 PM
To: SUNSOFT Kustra Norbert; SUNSOFT Barťák Ivan
Subject: Informacia - skusenost s Windows
Mali sme siet s 6 ks PC prepojenu peer-to-peer cez Windows 95 CZ. V sieti bezi vsetko - OASIS, OFFICE, tlacenie atd. Preinstalovali sme si ju na Windows 98 SK a zacali problemy. Pri behu aplikacii DOSu v sieti zacal nahodne Windows vyhlasovat ze zariadenie z ktoreho som cital data nie je pripojene v sieti. Ako keby padlo spojenie. Takto sa to spravalo pri praci s aplikaciami SunSoft ale aj s inymi. Padlo to napriklad pri kopirovani v sieti cez NORTON. Vymenili sme vsetky sietove karty - nepomohlo. X-krat
sme preinstalovavali Win98 Sk a nastavovali pamat - nepomohlo. Potom sme vymenili kompletnu kabelaz siete. Presli sme z koaxu na UTP - nepomohlo.

Riešenie:

Urobili sme pokus. Citane data - OASIS sne dali na stroj na ktorom sme naistalovali Windows 95. System nepadal. Uz to vyzeralo, ze sa vratime k povodnemu Win 95. Nedavno vysla nova verzia Windows 98 Sk - druhe vydanie. Vsade sme ho naistalovali a system bezi bez problemov.

Späť   Zoznam

Program hlási chybu INSUFFICIENT MEMORY

Všetky [141]

Popis problému:

Pri spustení alebo prevádzkovaní aplikácie vyhlasuje program chybu INSUFFICIENT MEMORY

Riešenie:

Spravidla ide o beh aplikácie pod 16-bitovým runtime, alebo nedostatok XMS pamäte. Najnovšie verzie väčšiny našich aplikácií vyžadujú pre správnu funkciu 32-bitový runtime, ktorý im zabezpečuje dostatok extended (XMS) pamäte.
Riešenie pre DOS:
1. PC musí mať voľné min. 4 MB XMS pamäte, t.j. min. 8 MB RAM
2. V CONFIG.SYS musí byť aktivovaný ovládač HIMEM.SYS
3. Ostatné programy využívajúce XMS pamäť musia byť nastavené tak, aby zostalo voľné 4 MB XMS. (Napr. SMARTDRV 1024)
4. V adresári s runtime (väčšinou \SUNSOFT) musí byť súbor FOXDX250.ESL
POZOR, pokiaľ sú tam aj súbory 16-bitového runtime FOXD2500.ESL, .ESO môžu sa automaticky natiahnuť namiesto 32-bit runtime. V takom prípade je potrebné ich z tohto adresára odstrániť.
Riešenie pre WIN9x a NT:
1. PC musí mať voľné min. 4 MB XMS pamäte, t.j. min. 8-16 MB RAM
2. Zástupca (spúšťacia ikona) aplikácie musí mať nastavené pamäťové pomery tak, aby mala aplikácia k dispozícií min. 4 MB XMS pamäte. POZN.: Doporučené nastavenie všetkých pamäťových parametrov je uvedené na obrázku.
3. V adresári s runtime (väčšinou \SUNSOFT) musí byť súbor FOXDX250.ESL
POZOR, pokiaľ sú tam aj súbory 16-bitového runtime FOXD2500.ESL, .ESO môžu sa automaticky natiahnuť namiesto 32-bit runtime. V takom prípade je potrebné ich z tohto adresára odstrániť.

Späť   Zoznam

Pokladničná zásuvka, snímač čiarových kódov, RP a porty COM1 a COM2

Všetky [143]

Popis problému:

Pokladničná zásuvka, snímač čiarových kódov, alebo klasická registračná pokladnica nefunguje správne po pripojení na port COM1, resp. COM2

Riešenie:

Ak pripájame na jeden z portov COM1, COM2 pokladničnú zásuvku, skener alebo RP, môžu nastať pri komunikácii týchto zariadení (ak uvažujeme že koncové zariadenie je plne funkčné) s naším SW (ale aj iným SW, ktorý komunikuje pod DOSom) tieto situácie:
1. MS-DOS.
Ak užívateľ používa len MS-DOS, komunikácia by mala po patričnom nastavení prebiehať bez problémov. Ak komunikácia nefungujem, problém je najskôr HW typu a to:
· vadný port,
· nesprávne zapojenie portov (ak sa napríklad menila základná doska (MB) a ponechali sa pôvodné káble na prepojenie portov z MB na konektory na lište na skrinke - niektoré MB totiž majú patričný pin prepojený inak),
· opačné prepojenie portov z MB na lištu s konektormi (zámena COM1 s COM2).
2. WIN 95.
Pri systéme WIN 95 je nutné v HW profile vypnúť patričný port, aby si ho „neprisvojil“ Windows a aby bol voľný pre DOS aplikáciu. Ak tento úkon nepomôže, problém môže byť typu HW, viď bod 1.
3. WIN 98.
V prípade používania WIN 98 treba podobne ako pri WIN 95 vypnúť port. To je ale možné len pre port COM1. COM2 nie je možné z HW profilu vyňať - je to chyba Microsoftu. COM1 síce ide vyňať, zatiaľ nevieme určiť či pri všetkých zostavách HW (môže to byť závislé na MB,… ) Riešenie v prípade, že nejde ani COM1, je spúšťať danú aplikáciu v režime MS-DOS (v prípade že sa jedná o pracovnú stanicu závislú na sieti - preinštalovať na WIN 95).
20.10.1999 - Zistili sme, že u väčšiny PC s Windows 98 operačný systém neakceptuje vypnutie ani jedného sériového portu - znamená to, že nevieme zaručiť funkčné pripojenie HW zariadenia na COM 1, 2 porty obsluhované našou DOS aplikáciou !!!

Späť   Zoznam

Program vyhlasuje FILE READ ERROR v sieti Novell - odpájanie pracovných staníc od siete

Všetky [150]

Popis problému:

V sieti Novell sa stane, že sa stratí spojenie pracovnej stanice so serverom - prejaví sa to hlásením FILE READ ERROR

Riešenie:

Ohľadne hlášky „FILE READ ERROR“. Prišiel som na jednu pravdepodobnú možnosť, prečo sa stráca kontakt so serverom. V originálnom Novellovskom klientovi je možnosť nastaviť jednu zaujímavú vlastnosť „ALLOW CONNECTION WATCHDOGGING“ (je to sledovanie, či stanica ešte pracuje, pokiaľ v nejakom čase normálne neodpovedá). Táto vlastnosť sa dá nastaviť aj na servri aj v novellovskom klientovi (od Novellu), ale nejde nastaviť vo win klientovi pre novell. Ale pri originálnom Novellovskom klientovi je zas problém s
rýchlosť behu programu (iba OASIS, staré aplikácie FA, MTZ, resp. ostatné iné aplikácie napísané vo FOXPRO, Cliepperi, …) bežia aj zo servra svižne, nenastavujete nejaký parameter komunikácie v EXE) Pokiaľ zas nechám nastavený win klient pre novell, tak tam mi zas hlási FILE READ ERROR. Dokonca aj ten nový klient, ktorý bol od Vás mal problémy s rýchlosťou, ale zas nemal problémy s „FILE READ ERROR“. Uvidíme, skúsim nájsť nejakú rozumnú možnosť.

Späť   Zoznam

Problem s tlačiarňou HP 710C

Všetky [151]

Popis problému:

Naša aplikácia nevie korektne tlačiť z DOS-u.

Riešenie:

Ak chce klient tlacit priamo z DOSu tak ma smolu. Tato tlaciaren to nevie.
Ja som mal problem ze mi netlacila vzdy korektne a prejavovalo sa to tym ze
mi zhodilo OASIS na listu a tlac sa rozbehla. Pripomenulo mi to problem s HP
6L - ked nastavis tlacovy manazer na schovane stavove okno a jeho zobrazenie
pri chybe, tak pri vyskyte napr chyby v komunikacii, ktora sa odstrani sama
takze sa nestihne zobrazit stavove okno ale OASIS alebo iny soft z DOS okna
spadne do listy... Ak je Vas problem toto, tak s tym asi tiez nic neurobite,
lebo mi to pripada na chybu ovladaca... Ja som to vyriesil tak, ze som tam
pichol 5L-ku a je po probleme.
Hanajik

Späť   Zoznam

Problém s tlačou zo stanice s WIN98 na Novell server 4.11 SMB

Všetky [153]

Popis problému:

printserver je na súborovom serveri Novell 4.11 SMB
na WS98 je LPT2 presmerovaná do fronty na server /zachytávaním portu LPT2/
pri tlači z ECOSUNU na obrazovke prebehne všetko O.K.
avšak nikde sa nič nevytlačí, Novell fronta je prázdna aj na príslušnej WS vo WIN fronte nič n ie je.
LPT1 pracuje O.K.
vo WIN95 LPT1 aj LPT2 tiež pracuje O.K.
nestihol som to zatial vyskúšať s novším klientom Novellu pre WIN, ten na ktorom sam to objavil nie je práve najnovší.
Pre Novell existuje riešenie v použití príkazu CAPTURE pre LPT2 na WS, aj pod WIN98 pracuje dobre.
podobný úkaz som zistil v sieti s WIN98, tlač smerovaná na LPT2 nebola nikde vytlačená. Pre siet WIN98 som zatiaľ neprišiel na riešenie, neviem či v niečom robím chybu ja, alebo vzniká inde.
z uvedeného sa zdá že WIN98 má problém so zachytávaním LPT2 pre DOS úlohy.

Riešenie:

From: V-bit: Plevka Robert [mailto:ropl@gw3.v-bit.sk]
Sent: Thursday, October 21, 1999 5:24 PM
Postup - problem sa vyriesi prepisom hodnot z registra, ktoru Bill Gates zle opisal z Windows95.:
1. spusti regedit
2. najdi polozku PORTNAME (hodnota je LPT1)
3. zmaz ju
4. vytvor polozku PortName s hodnotou LPT1
5. restartuj PC

Späť   Zoznam

Chybové hlásenia na konzole servera, nestabilný sieťový systém v spojení s aplikáciami SunSoft

Všetky [154]

Popis problému:

1. Pri použití stanice s WIN95 alebo WIN98 môže nastať nasledovná situácia:
klient si otvorí viac modulov, napr. PU , OASIS, ….
v OASISe je použitých viac skladov /cez 100/, čím narastá nárok na počet otvorených súborov
na serveri nastane pretečenie hodnoty otvorených súborov na jednu konekciu
prejaví sa to v chybových hláškách servera na konzole /nemám ju zachytenú/
celý systém začne byť veľmi nestabilný, začnú padať všetky moduly oastatným klientom

Riešenie:

Na odstránenie je potrebné nasledovné nastavenie /Novell 4,11 SMB/
Load SERVMAN
Server parameters
Lock
Max.file Locks per connection
Zvýšiť z 250 na ……. podľa uváženia

Späť   ZoznamOtázky a pripomienky k tejto web prezentácií zasielajte na e-mail webmaster@sunsoft.sk
© SunSoft Plus s.r.o. 2012