SunSoft
| HARDWARE A SLUŽBY

Divízia Hardware - kontakty

Základné údaje

SunSoft plus spol. s r.o.
IČO: 31590128
IČ DPH: SK2020425088
ČBÚ: 0054174727/0900 SLSP Dolný Kubín

Servis

043/ 583 11 41

capuliak@sunsoft.sk