Prevziať aplikáciu

REST API služba EcoSunRAS

Verzia:
1.0.79 WebLocal
Dátum:
16.09.2021
Prevziať:
EcoSunRAS_SETUP.EXE  (20.6 MB)

Vyššie uvedená inštalácia neobsahuje spoločné knižnice pre beh programu RUNTIME a súbory nápovedy. Tieto súbory je možné v prípade potreby stiahnuť a nainštalovať odtiaľto:

Runtime:

Skôr ako začnete aplikáciu používať, prečítajte si pozorne licenčnú zmluvu.