Obchodná spoločnosť

Obchodným spoločnostiam poskytuje aplikácia efektívne nástroje pre tvorbu dokladov od cenových ponúk a objednávok cez sklad až po faktúry. Výsledkom je úspora času, zníženie nákladov a zvýšenie výkonnosti fakturantov a skladníkov. Viac o riešení pre obchodnú spoločnosť.

Maloobchodná predajňa

V maloobchodnej predajni je OASIS základným skladovým a nákupným systémom. V spolupráci s pokladničným systémom SHOP vytvára komfortné a spoľahlivé riešenie pre rôzne typy predajní. Viac o riešení pre maloobchod.

Sieť prevádzok, predajní

Systém OASIS predstavuje optimálne on-line a off-line riešenie siete maloobchodných predajní a vzdialených prevádzok. Výsledkom je zjednodušenie a zrýchlenie spracovania dokladov zo vzdialených pracovísk.
Viac o riešení pre sieť prevádzok.

Výrobná firma

Výrobný modul systému OASIS zabezpečuje evidenciu sériovej a pravidelnej výroby, umožňuje sledovať rozpracovanosť výroby a plánovať rozvozy. Výsledkom je úspora času pri evidencii výroby a efektívne plánovanie distribúcie. Viac o riešení pre výrobu.