Fakturačný a skladový systém OASIS


Programový modul OASIS obsahuje plne prepojený skladový, nákupný, odbytový, fakturačný a objednávkový systém. Umožňuje sieťové aj pobočkové nasadenie od maloobchodných predajní, cez supermarkety až po náročné veľkoobchody. Po prepojení s modulom podvojného účtovníctva umožňuje automatickú prípravu a spracovanie 95% mesačných účtovných zápisov.