Vlastnosti modulu Personalistika a mzdy

Rýchlosť, jednoduchosť a spoľahlivosť

  • Práca s programom je príjemná a rýchla vďaka jednoduchému ovládaniu a prehľadne usporiadaným nástrojom.
  • Program vypočíta mzdy automaticky – po nastavení plánovacieho kalendára zadávate iba mesačné odchýlky (dovolenka, PN, nadčas...).
  • Výpočet miezd môžete počas mesiaca spúšťať opakovane.

Úspora času

  • Uľahčíme Vám náročné sledovanie legislatívy – náš mzdový program je pravidelne legislatívne aktualizovaný a na všetky zmeny automaticky upozorňujeme.
  • Program Vám umožní automatickú tvorbu príkazov na odvod poistenia, dane a zrážok zo mzdy a výplat na účet pomocou homebankingu pre väčšinu slovenských bánk.

Komfort práce

  • Výkazy pre sociálnu a zdravotné poisťovne môžete podávať elektronicky, program Vám vytlačí potvrdenia k PN pre Sociálnu poisťovňu v predpísanej forme.
  • Uľahčí tvorbu výkazov pre Daňový úrad - tlačivo štvrťročného prehľadu a ročného hlásenia vám program vytlačí v požadovanej forme.
  • Personálna agenda Vám umožní evidovať rôzne dokumenty ku každému zamestnancovi (pracovná zmluva, platový výmer, zápočtové listy...).