Programový modul PAM obsahuje integrovaný modul personalistiky a mzdovej evidencie. Svojím rozsahom a funkčnosťou je vhodný pre všetky typy hospodárskych, príspevkových a rozpočtových subjektov so všetkými druhmi zamestnancov.