Vlastnosti modulu Podvojné účtovníctvo

Rýchlosť, jednoduchosť a úplnosť

  • Práca s programom je príjemná a rýchla vďaka jednoduchému ovládaniu a prehľadne usporiadaným voľbám.
  • Program vám uľahčí účtovanie a vedenie všetkých agend a výkazov podvojného účtovníctva - pokladne, bankové výpisy, DPH, saldokonto, súvaha, výsledovka, cash flow, daňové priznanie...
  • Môžete pracovať súčasne v dvoch otvorených rokoch a jednoducho nahliadať do kníh a agend v uzavretých rokoch

Úspora času

  • Systém predkontácií uľahčuje a zrýchľuje spracovanie pokladničných, bankových a účtovných dokladov.
  • Program automaticky načíta a spracuje bankové výpisy z homebankingu väčšiny slovenských bánk, hromadne ich predkontuje a spáruje úhrady s faktúrami.
  • Špecializované kontrolné funkcie, rýchle filtrovanie údajov, rozsiahle možnosti tlače - to všetko vám zjednoduší a skráti spracovanie mesačnej uzávierky a DPH.

Komfort práce

  • Všetky knihy podvojného účtovníctva môžete viesť a sledovať v cudzej mene s kurzovým lístkom aktualizovaným cez internet.
  • Pri otvorení a prechode do nového účtovného roka môžete opakovane spúšťať "skúšobnú" ročnú uzávierku bez uzavretia starého roka - v novom roku budú aktualizované všetky počiatočné stavy vrátane saldokonta.
  • Zmení sa aj vaša komunikácia s úradmi - výkazy DPH, daňové priznanie, súvahu a výsledovku vytlačíte vo formáte PDF na predpísanom tlačive.