Programový modul PU je určený pre hospodárske a príspevkové právne subjekty účtujúce v sústave podvojného účtovníctva. Plne pokrýva legislatívne aj užívateľské požiadavky pre spracovanie všetkých druhov účtovných dokladov, kníh a výkazov.