Pokladničný softvér SHOP predstavuje v spojení s certifikovaným eKasa systémom TaxIS optimálne riešenie pre maloobchodné predajne. V spojení s programom OASIS je vhodný do prevádzok od klasických predajní, cez supermarkety až po veľkoobchody typu Cash&Carry. Je optimalizovaný pre rôzne typy maloobchodu - od potravín, cez drogérie až po predajne elektroniky a výpočtovej techniky. Viac na stránke Riešenie pre maloobchodnú predajňu.

Popis riešenia

 • Riešenie pozostáva z pokladničného programu SHOP napojeného na certifikovaný eKasa systém TaxIS.
 • Podporované pokladničné tlačiarne: Akékoľvek bločkové tlačiarne so sériovým rozhraním, napr. Epson TM-T20II.
 • Ďalší podporovaný hardvér - snímače čiarového kódu, elektronické váhy, pokladničné zásuvky...

Základné vlastnosti

 • Neobmedzené množstvo PLU, prehľad o skladovej zásobe, vrátenky obalov, inventúra...
 • Podpora 3 cenových úrovní, rôznych druhov zliav.
 • Analýza predaja na úrovni predavača, dokladu, tovaru.
 • Podpora platobných kariet.
 • Vernostný systém - evidencia zákazníkov, zákazníckych kariet a ich obratových zliav.

Prepojenie so skladovým systémom OASIS

 • Okamžité premietnutie predajov do centrálnych skladových kariet.
 • Okamžité automatické uplatnenie nových položiek a predajných cien na všetkých pokladniciach.
 • Bezobslužný prenos údajov do centrálneho systému pri dennej uzávierke.

Podpora vzdialených prevádzok

 • ON-LINE terminálové riešenie - SHOP je na vzdialenom serveri a fiškálny hardvér na lokálnom počítači.
 • OFF-LINE riešenie - lokálny pokladničný systém je off-line napojený na centrálny skladový systém OASIS.
 • Viac na stránke Riešenie pre vzdialené prevádzky.