História zmien v aplikácii EcoSunRAS

Verzia: 1.0.118 z 9.6.2022

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.459
 • Upravené: GET api/{DataId}/modo/document/{DocumentNumber} vypnutá aplikačná logika.

Verzia: 1.0.117 z 3.6.2022

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.459
 • Upravené: GET api/{DataId}/modo/document/{DocumentNumber} pridaná podpora viacerých EAN ku položkám.

Verzia: 1.0.116 z 1.6.2022

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.459
 • Opravené: Endpoint GET api/{DataId}/customers/{RegistrationNumber}/invoicesinfo vráti zoznam všetkých všetkých faktúr so základnými informáciami od zadaného dátumu (od 6.5.2022 dávalo iba z jedného roku).

Verzia: 1.0.115 z 27.5.2022

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.459
 • Upravené: Pre Ľubica sa do globálnych nastavení načítajú aktuálne dáta z databázy.

Verzia: 1.0.114 z 18.5.2022

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.459
 • Upravené: GET api/{DataId}/modo/document/{DocumentNumber} filtrovanie nepovolených znakov.

Verzia: 1.0.113 z 17.5.2022

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.459
 • Upravené: Pre novú organizácie s vyplneným IČO sa vždy automaticky doplní prednastavená odberateľská zľava (pre Ľubica).

Verzia: 1.0.112 z 16.5.2022

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.459
 • Upravené: Údaj Customer > CustomerType sa prepisuje v EcoSune len pri zápise nových zákazníkov.
 • Opravené: Pri objednávkach niekedy dochádzalo k chybnému generovaniu korekcie DPH a celkovej sumy na doklade pri nezadanej sume TotalPriceVAT.

Verzia: 1.0.111 z 11.5.2022

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.459
 • Upravené: Pre Ľubica sa do property Customer.PercentualDiscount posiela vyššia z odberateľskej alebo obratovej zľavy (v prípade nastavenie príslušného parametra v odbyte).
 • Upravené: Logový súbor je rozdelený po dňoch.

Verzia: 1.0.110 z 10.5.2022

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.456
 • Upravené: Endpoint api/{DataId}/invoices/full/{InvoiceId} vráti FA podľa InvoiceId zo všetkých účtovných rokov.
 • Opravené: Chyba pri volaní endpointu api/{DataId}/invoices/full/{InvoiceId}.
 • Opravené: Odstránený nepotrebný parameter FromDate z endpointu api/{DataId}/invoices/full/{InvoiceId}.

Verzia: 1.0.109 z 9.5.2022

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.456
 • Opravené: Chyba NullReferenceException pri zápise objednávky s nezadanou prevádzkou.

Verzia: 1.0.108 z 6.5.2022

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.456
 • Doplnené: GET api/{DataId}/invoices/invoicesinfo vráti zoznam všetkých všetkých faktúr so základnými informáciami (bez položiek) od zadaného dátumu.
 • Doplnené: GET api/{DataId}/invoices/full/{InvoiceId} vráti faktúru s položkami podľa jej InvoiceId.
 • Doplnené: GET api/{DataId}/modo/products/info/{ProductEAN} vráti informácie o skladovej karte podľa jej EAN kódu.
 • Opravené: Chyba NullReferenceException pri zápise objednávky.

Verzia: 1.0.107 z 5.5.2022

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.456
 • Upravené: Pri zápise organizácií, osôb a prevádzok sa skracujú príliš dlhé texty podľa veľkosti príslušných databázových polí.
 • Opravené: Problém s duplicitnou adresou pri zápise objednávky.

Verzia: 1.0.106 z 3.5.2022

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.456
 • Upravené: Rozšírené logovanie a identifikácia chýb v response pri zápise objednávky.

Verzia: 1.0.105 z 2.5.2022

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.456
 • Doplnené: GET api/{DataId}/modo/document/{DocumentNumber} podpora voliteľných polí pre zoznamy.

Verzia: 1.0.104 z 2.5.2022

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.439
 • Upravené: Zrušená úprava Pre Trebor sa do property AssociatedUser posiela Oid používateľa namiesto LoginMeno.

Verzia: 1.0.103 z 29.4.2022

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.439
 • Upravené: Pre Trebor sa do property AssociatedUser posiela Oid používateľa namiesto LoginMeno.
 • Upravené: Pre Ľubica sa do property Customer.PercentualDiscount posiela vyššia z odberateľskej alebo obratovej zľavy (v prípade nastavenie príslušného parametra v odbyte).

Verzia: 1.0.102 z 28.4.2022

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.439
 • Doplnené: Do triedy Product pridaná property LastPurchasePrice Posledná nákupná cena bez DPH.
 • Doplnené: Do triedy Customer pridaná property OrganizationId Id organizácie. Neuplatňuje sa pri zápise zákazníka do EcoSunu.
 • Doplnené: Do triedy CompanyBranch pridaná property AssociatedUser Priradený používateľ na prevádzke (LoginMeno). Neuplatňuje sa pri zápise zákazníka do EcoSunu.

Verzia: 1.0.101 z 23.4.2022

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.439
 • Doplnené: Do triedy Product pridaná property JKPOV doplnkový údaj na katalógu.

Verzia: 1.0.100 z 16.4.2022

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.439
 • Doplnené: GET api/{DataId}/pricelists vráti položkovitý zoznam všeobecných, odberateľských a nákupných cenníkov.

Verzia: 1.0.99 z 12.4.2022

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.439
 • Opravené: Chyba v endpointe customerdiscounts.

Verzia: 1.0.98 z 7.4.2022

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.439
 • Upravené: Property Customer.PriceLevel je možné aplikovať aj pre vytvorení alebo aktualizácii zákazníka (uplatňujú sa len hodnoty 1 8).

Verzia: 1.0.97 z 5.4.2022

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.439
 • Doplnené: Do triedy CustomerDiscounts doplnená property Turnover Aktuálny obrat (podľa nastavenej kategórie obratovej zľavy).
 • Doplnené: Do triedy CustomerDiscounts doplnená property TurnoverDiscount Aktuálne percento obratovej zľavy na základe aktuálneho obratu.
 • Doplnené: Do triedy ProductGroupDiscount doplnená property ProductId Id katalógovej karty (Oid). Ak je vyplnené, tovarovo odberateľská zľava sa vzťahuje na konkrétny produkt (nie na tovarovú skupinu).
 • Doplnené: Pri výpočte najlepšej ceny pre zákazníka s uplatnením zliav sa berie najprv do úvahy tovarovo odberateľská zľava na konkrétny produkt, až potom na tovarovú skupinu.

Verzia: 1.0.96 z 29.3.2022

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.439
 • Upravené: GET api/{DataId}/modo/document/{DocumentNumber} položky sú utriedené podľa skladovej pozície.

Verzia: 1.0.95 z 21.3.2022

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.434
 • Opravené: Doplnené chýbajúce DX knižnice.

Verzia: 1.0.94 z 18.3.2022

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.434
 • Doplnené: Do konfiguračného súboru cs.xml pridaný tag "KonverziaKodovania". Zabezpečuje konverziu kódovania pre zápis objednávky (1 = UTF8 > CP1250, ostatné = žiadna konverzia).
 • Upravené: GET api/{DataId}/modo/document/{DocumentNumber} pridaná podpora filtrovania položiek podľa skladových pozícií.

Verzia: 1.0.93 z 4.3.2022

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.384
 • Opravené: Riešenie chyby System.ArgumentException An item with the same key has already been added.

Verzia: 1.0.92 z 25.2.2022

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.384
 • Opravené: Chyba pri zápise objednávky, ak sa v čísle, názve alebo poznámke položky nachádzali neplatné znaky pre CP1250.

Verzia: 1.0.91 z 17.2.2022

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.384
 • Opravené: Chyba pri zápise objednávky, ak sa v čísle alebo názve položky nachádzali znaky stupne a druhá mocnina.

Verzia: 1.0.90 z 8.2.2022

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.384
 • Opravené: Chyba pri zápise objednávky, ak sa v čísle alebo názve položky nachádzal znak pre priemer (preškrtnuté O).

Verzia: 1.0.89 z 21.1.2022

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.384
 • Doplnené: Podpora sád pri objednávkach.
 • Doplnené: Do triedy Customer doplnená property DueDate Doba splatnosti v dňoch. Neuplatňuje sa pri zápise zákazníka do EcoSunu.

Verzia: 1.0.88 z 21.12.2021

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.384
 • Doplnené: Do triedy Order doplnená property ProfitCentreCode Číslo hospodárskeho strediska (nepovinný údaj).

Verzia: 1.0.87 z 8.12.2021

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.384
 • Opravené: Endpoint api/{DataId}/invoices/{InvoiceNumber}/pdf nenašiel dokument, ak bol uložený s medzerou medzi Fa a číslom dokladu.

Verzia: 1.0.86 z 8.12.2021

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.384
 • Upravené: GET api/{DataId}/modo/document/{DocumentNumber} v skladových dokladoch sa ignorujú neskladové položky.

Verzia: 1.0.85 z 23.11.2021

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.384
 • Opravené: Spôsob zaokrúhľovania predajných cien.

Verzia: 1.0.84 z 22.11.2021

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.384
 • Doplnené: GET api/{DataId}/modo/document/{DocumentNumber} vráti skladový doklad podľa prefixu a čísla (napr.: VE 2100021) vo formáte pre MoDo.
 • Doplnené: Do triedy ProductImage doplnená property ProductImage Dátum poslednej zmeny obrázka.

Verzia: 1.0.83 z 26.10.2021

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.350
 • Opravené: Ak bola na predajnej cene na treťom desatinnom mieste 5, API zaokrúhlilo niekedy výslednú cenu na stotiny o 1 cent nižšie.

Verzia: 1.0.82 z 23.10.2021

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.350
 • Upravené: Zrušené vyhľadávanie organizácií podľa IČDPH, pretože v prípade skupinovej registrácie DPH majú rôzne firmy rovnaké IČDPH.

Verzia: 1.0.81 z 22.10.2021

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.350
 • Opravené: Pri objednávkach typu 415 sa zapísali ceny s DPH v cudzej mene v základnej sadzbe namiesto nulovej.
 • Opravené: Pri objednávkach s určeným typom sa niekedy nerešpektoval spôsob výpočtu DPH nastavený na type.
 • Upravené: Pri zápise objednávok má prednosť doprava z objednávky pred dopravou nastavenou na odberateľovi.
 • Doplnené: Do triedy ProductVariant doplnená property Stock obsahuje stavy na skladoch pre jednotlivé varianty.

Verzia: 1.0.80 z 23.9.2021

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.350
 • Opravené: Ak nebol v EcoSun načítaný kurz, objednávky v cudzej mene sa zapísali bez cien. Teraz sa nezapíšu len ceny v tuzemskej mene.
 • Opravené: Nesprávne priradenie hlavnej osoby (pre Polystar).

Verzia: 1.0.79 z 16.9.2021

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.350
 • Opravené: Ak nebola zadaná v Consignee adresa, program vrátil chybu.

Verzia: 1.0.78 z 15.9.2021

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.350
 • Opravené: GET endpoint customers vracal niekedy nekorektnú hodnotu DateChanged.

Verzia: 1.0.77 z 13.9.2021

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.350
 • Doplnené: GET api/{DataId}/products/stock/{ProductEAN} vráti okamžité množstvo podľa EANu a skladu.
 • Upravené: Pri zápise adresy sa skráti ulica, mesto, PSČ ak údaje presahujú povolený počet znakov v databáze.
 • Opravené: PUT api/{DataId}/customer vyhlasoval chybu, ak neboli zadané Branches.

Verzia: 1.0.76 z 27.8.2021

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.350
 • Upravené: Objednávka sa zapíše do dokladov aj keď je rozdiel medzi sumami väčší ako 1 €.
 • Opravené: GET endpoint customers s parametrom ChangedAfterDate do zmeny organizácie sa nebrali zmeny v záznamoch adries a kontaktných čísel.

Verzia: 1.0.75 z 26.8.2021

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.350
 • Doplnené: Do triedy Order pridaná property DocumentType typ dokladu (ak je pri POST vyplnený, API priradí objednávke daný typ dokladu; ak je nevyplnený, použije sa typ dokladu definovaný v parametroch webového obchodu v EcoSune).
 • Upravené: Ak nie je zadaná pri vytváraní objednávky v Order BillingAddress, použije sa BillingAddress z Company.
 • Opravené: Pri vytváraní a aktualizácii organizácií sa vyhľadával v číselníku štát, aj keď neboli vyplnené údaje CountryCode a CountryCodeAlfa2.

Verzia: 1.0.74 z 13.8.2021

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.350
 • Opravené: Chyba pri zápise osoby v endpointe api/{DataId}/customer (pre Polystar).

Verzia: 1.0.73 z 10.8.2021

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.350
 • Upravené: Zápis kontaktných čísel v endpointe api/{DataId}/customer (pre Polystar).

Verzia: 1.0.72 z 6.8.2021

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.350
 • Upravené: Zápis osôb a kontaktných čísel v endpointe api/{DataId}/customer (pre Polystar).
 • Opravené: Vyradená služba WebDAV ktorá blokovala PUT požiadavky na API server.
 • Opravené: Odstránené duplicitné pridávanie prevádzky do organizácie.
 • Opravené: Organizácia sa vyhľadáva správne podľa IČO.

Verzia: 1.0.71 z 22.7.2021

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.350
 • Upravené: Pri zapisovaní organizácie sa niekedy nepriradili prevádzky.
 • Doplnené: Do triedy Product pridaná property IsCommodity indikátor, že tento produkt je komodita (pri objednávke od platcu DPH zo Slovenska sa musí použiť 0% sadzba DPH).

Verzia: 1.0.70 z 18.7.2021

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.350
 • Opravené: Endpoint products niekedy vracal chybné ceny v sekcii OtherPrices.

Verzia: 1.0.69 z 15.7.2021

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.309
 • Doplnené: GET api/{DataId}/products/disposable/{ProductEAN} vráti disponibilné množstvo podľa EANu a skladu.