SunSoft
| PODNIKOVÝ SOFTWARE

História zmien v aplikácii EcoSunRAS

Verzia: 1.0.46 z 24.1.2021

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.272
 • Doplnené: Logovanie chýb zapisuje sa do súboru App_Data\Error.txt.
 • Doplnené: Logovanie dotazov a odpovedí zapisuje sa do súboru App_Data\Log.txt.
 • Doplnené: Zápis informácie o zdroji záznamu do objednávky.

Verzia: 1.0.45 z 17.1.2021

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.272
 • Doplnené: Do triedy Customer doplnená property PriceLevel cenová hladina.
 • Doplnené: Do triedy CustomerDiscounts doplnená property PriceLevel cenová hladina.

Verzia: 1.0.44 z 11.1.2021

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.272
 • Doplnené: GET api/{DataId}/customers/unpaidinvoices vráti zoznam neuhradených faktúr (pre Polystar).

Verzia: 1.0.43 z 16.12.2020

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.272
 • Doplnené: Do triedy OrderStatus doplnený zoznam balíkov Parcels, ktoré obsahujú údaj ParcelNumber.

Verzia: 1.0.42 z 7.12.2020

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.272
 • Opravené: Chyba pri vypočítaní zliav na karte bez tovarovej skupiny.

Verzia: 1.0.41 z 4.12.2020

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.272
 • Opravené: Zápis objednávky vyhlasoval chybu, ak nebola zadaná ShippingAddress.

Verzia: 1.0.40 z 4.12.2020

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.272
 • Doplnené: Doplnková cena so zľavou 15% (pre Tomirtech).

Verzia: 1.0.39 z 3.12.2020

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.272
 • Opravené: Pri objednávke od fyzickej osoby sa niekedy nezapísal názov organizácie.

Verzia: 1.0.38 z 3.12.2020

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.272
 • Doplnené: Doplnkové ceny so zľavou 20% a 25% (pre Tomirtech).
 • Opravené: Pri objednávke sa niekedy nezapísalo na doklad IČDPH.

Verzia: 1.0.37 z 1.12.2020

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.272
 • Doplnené: Pri objednávke sa do položiek vždy zapíše názov položky z katalógu (pre Ľubica).
 • Opravené: Chyba Cross thread operation detected pri načítaní produktov.

Verzia: 1.0.36 z 30.11.2020

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.272
 • Opravené: API hlásilo chybu ak neboli zapnuté viaceré cenové hladiny v EcoSune.
 • Opravené: API negenerovalo zákaznícke ceny z tovarovo odberateľských zliav pre zákazníkov, ktorí majú individuálne cenníky, ale nie pre daný produkt.

Verzia: 1.0.35 z 29.11.2020

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.272
 • Doplnené: Podpora viacerých cenových hladín v triede Product property OtherPrices (viaceré ceny sa dajú zapnúť v EcoSun od verzie 2.31.276).
 • Doplnené: Do triedy ProductPrice pridaná property Currency mena.
 • Doplnené: Do triedy ProductPrice pridaná property PriceLevel cenová hladina.
 • Doplnené: Podpora cenových hladín na tovarovo odberateľských zľavách.
 • Opravené: API nevracalo niekedy správne ceny pri vypočítaní tovarovo odberateľských zliav.

Verzia: 1.0.34 z 19.11.2020

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.272
 • Opravené: Za určitých okolností sa generovalo nadbytočné (chybné) zobrazenie zákazníckych cien pre produkty.
 • Opravené: V API sa nebral do úvahy parameter "Uplatňovať dokladové zľavy aj na ceny z individuálnych cenníkov".

Verzia: 1.0.33 z 12.11.2020

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.272
 • Doplnené: Do triedy Order pridaná property ParcelShopID.
 • Doplnené: Do triedy CustomerBranch pridaná property BranchId.

Verzia: 1.0.32 z 5.11.2020

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.263
 • Doplnené: Do triedy Product pridané property Category1 5 (kategórie 1 5 z katalógu).
 • Doplnené: Do triedy Invoice pridané property DueDate a Paid.

Verzia: 1.0.31 z 28.10.2020

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.263
 • Doplnené: Do triedy Product pridaná property HtmlDescription popis v Html (v OASIS sa nastavuje na katalógu v záložke Popis pre eshop).

Verzia: 1.0.30 z 26.10.2020

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.263
 • Upravené: Ak sú na objednávke ProductCode, alebo ProductName prázdne, dosadia sa údaje z katalógovej karty.

Verzia: 1.0.29 z 23.10.2020

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.263
 • Doplnené: Do triedy Order pridaná property Currency kód meny (znamená to, že ceny na objednávke sú v tejto mene). Minimálna verzia EcoSun: 2.31.250

Verzia: 1.0.28 z 22.10.2020

 • Opravené: Pridanie položky s príliš dlhým názvom do objenávky končilo chybou.

Verzia: 1.0.27 z 22.10.2020

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.250
 • Doplnené: Do triedy Customer pridaná kolekcia Branches obsahujúca údaje o prevádzkach.

Verzia: 1.0.26 z 20.10.2020

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.250
 • Opravené: Ak bol zákaznícky cenník označený ako platný od do, metóda products nevracala hodnoty CustomerPrices.

Verzia: 1.0.25 z 8.10.2020

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.250
 • Doplnené: Properties Tag02 Tag10 v triede Product polia s dodatočnými údajmi pre eshop.
 • Doplnené: Property IsGroupProduct do Product (označuje, či je karta skupinová).
 • Doplnené: Property GroupParentId do Product (odkaz na skupinovú kartu).

Verzia: 1.0.24 z 7.10.2020

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.250
 • Opravené: Endpoint GET api/{DataId}/products pre jedno Id, alebo skupinu Id nevracal správne ceny pre neviazané karty.
 • Upravené: Doplnená a spresnená dokumentácia.

Verzia: 1.0.23 z 6.10.2020

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.250
 • Doplnené: Property TagMS v triede Product Pole s dodatočnými údajmi pre eshop, v OASIS katalógu: NBZviacMS

Verzia: 1.0.22 z 4.10.2020

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.250
 • Doplnené: Property AssociatedUser v triede Customer vracia LoginMeno priradeného používateľa.
 • Opravené: Za určitých okolností vznikala chyba v metóde api/{DataId}/orders.

Verzia: 1.0.21 z 26.9.2020

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.250
 • Doplnené: GET api/{DataId}/customers/{RegistrationNumber}/invoices Vráti zoznam faktúr daného zákazníka od zadaného dátumu (zatiaľ len pre aktuálny rok).
 • Doplnené: GET api/{DataId}/invoices/{InvoiceNumber}/pdf Vráti PDF súbor vytlačenej faktúry (v špeciálnych nastaveniach OASIS v EcoSune musí byť zadaný parameter "Cesta pre generovanie PDF súborov").

Verzia: 1.0.20 z 16.9.2020

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.250
 • Doplnené: GET api/{DataId}/productstocks vráti zoznam stavov na sklade pre všetky katalógové produkty s nastaveným príznakom webového obchodu zo zadaného dátového prostredia. Ostatné vlastnosti produktov sú nevyplnené.
 • Doplnené: PUT api/{DataId}/productstocksbyids vráti zoznam stavov na sklade pre všetky katalógové produkty s nastaveným príznakom webového obchodu zo zadaného dátového prostredia podľa zoznamu Id produktov. Ostatné vlastnosti produktov sú nevyplnené. Metóda PUT je použitá kvôli odovzdaniu zoznamu Id cez body.
 • Doplnené: GET api/{DataId}/customerids vráti zoznam CustomerId všetkých zákazníkov s nastaveným príznakom webového obchodu zo zadaného dátového prostredia.
 • Doplnené: Do GET api/{DataId}/products s parametrom ChangedAfterDate pridaný parameter Change Spôsob výberu podľa typu zmeny produktu: 0 všetky zmeny, 1 všetky zmeny okrem stavov na sklade, 2 len zmeny stavu na sklade.
 • Doplnené: Do GET api/{DataId}/productids s parametrom ChangedAfterDate pridaný parameter Change s rovnakým správaním ako pri produktoch.
 • Premenované: GET api/{DataId}/products na api/{DataId}/v1/products staršia, pomalšia verzia funkcie určená len pre spätnú kontrolu.
 • Premenované: GET api/{DataId}/products2 na api/{DataId}/products vráti zoznam všetkých katalógových produktov (optimalizovaná rýchlosť).
 • Doplnené: Pri chybných vstupných dátach v endpointoch typu PUT a POST sa vracia chyba 400 Bad request.
 • Doplnené: Pri zápise zákazníka z eshopu sa vyplnia polia Typ partnera a Webový obchod.
 • Upravené: Endpointy api/{DataId}/products a api/{DataId}/categories vracajú údaje aj v XML formáte.
 • Opravené: Property OrderNumber a InternalOrderNumber v triede OrderState sa niekedy nenapĺňali správne.
 • Opravené: Pri zápise objednávky za určitých okolností program vykazoval chybu.

Verzia: 1.0.18 z 5.9.2020

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.250
 • Doplnené: GET api/{DataId}/orders/bynumber/{OrderNumber} vráti stav konkrétnej objednávky podľa čísla objednávky.
 • Doplnené: Property InternalOrderNumber v triede OrderState Interné číslo objednávky (pridelené v EcoSun).
 • Doplnené: GET api/{DataId}/products2 vráti zoznam všetkých katalógových produktov (v2 optimalizovaná rýchlosť).
 • Premenované: PUT api/{DataId}/delete na api/{DataId}/reset uvoľnenie dátového prostredia z pamäte, pri ďalšom dotaze sa nanovo načítajú všetky parametre dátového prostredia.

Verzia: 1.0.17 z 3.9.2020

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.250
 • Opravené: Chyba pri zápise objednávky, ak nebola zadaná cena bez DPH.
 • Opravené: Pri zápise objednávky a vytvorení organizácie nekorektné priradenie fakturačnej adresy ak bola zhodná s dodacou adresou.

Verzia: 1.0.16 z 2.9.2020

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.250
 • Opravené: Chyba pri načítaní obrázkov spôsobená neplatnými znakmi v čísle tovaru, ktoré nesmú byť súčasťou názvu súboru.

Verzia: 1.0.15 z 5.8.2020

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.228
 • Doplnené: GET api/{DataId}/customerdiscounts vráti odberateľskú zľavu a zľavy na tovarové skupiny pre daného zákazníka.

Verzia: 1.0.14 z 28.7.2020

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.228
 • Doplnené: PUT api/{DataId}/productsbyids nezapisuje nič, ale vracia zoznam produktov podľa zadaného zoznamu Id produktov. Metóda PUT sa používa preto, aby sa do tela requestu dal zadať zoznam Id.
 • Upravené: Ak je prázdny zoznam objektov, tak sa vracia namiesto stavu 404 (Not found) stav 200 (OK).

Verzia: 1.0.13 z 30.6.2020

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.228
 • Doplnené: Property CountryCodeAlfa2 a CountryCodeAlfa3 v triede CustomerAddress.

Verzia: 1.0.12 z 27.6.2020

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.228
 • Opravené: Za určitých okolností sa nevyplnila fakturačná adresa (spôsobené v predchádzajúcej verzii).

Verzia: 1.0.11 z 25.6.2020

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.228
 • Upravené: Prepracovaná funkcia zápisu adries z objednávky.

Verzia: 1.0.10 z 25.6.2020

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.228
 • Opravené: Po prepracovaní funkcie načítania kariet sa nenačítavali stavy na skladoch.

Verzia: 1.0.9 z 22.6.2020

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.228
 • Opravené: Generovanie korekčnej položky pri zápise objednávky.
 • Opravené: Priradenie fakturačnej adresy pri zápise objednávky bolo niekedy nekorektné.

Verzia: 1.0.8 z 11.6.2020

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.228
 • Upravené: Podpora verzie EcoSun 2.31.228.
 • Upravené: Prepracované funkcie načítania kariet a cien pre nezávislé sklady.
 • Doplnené: Property Manufacturer v triede Product.
 • Opravené: GET api/{DataId}/productids vracal zoznam ProductId kariet namiesto katalógových produktov.

Verzia: 1.0.7 z 1.6.2020

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.221
 • Upravené: Podpora verzie EcoSun 2.31.221.
 • Doplnené: GET api/{DataId}/test test dátového prostredia.
 • Upravené: Pri chybe nesprávnej štruktúry databázy sa vráti hlásenie s potrebným číslom verzie EcoSun.

Verzia: 1.0.6 z 29.5.2020

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.217
 • Upravené: Podpora verzie EcoSun 2.31.217.
 • Doplnené: Do ProductPrice property BasePrice a BasePriceVAT. Tieto ceny obsahujú základné ceny produktov (bez akcie a podobne).
 • Doplnené: Do OrderItem property IsDiscount.
 • Opravené: GET api/{DataId}/orders vracal prázdne dáta.

Verzia: 1.0.5 z 5.5.2020

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.203
 • Doplnené: GET api/{DataId}/categories/{CategoryId}/images/{ImageId} vráti konkrétny obrázok kategórie ako pole bytov.

Verzia: 1.0.4 z 1.5.2020

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.203
 • Doplnené: GET api/{DataId}/productids vráti zoznam ProductId všetkých katalógových produktov s nastaveným príznakom webového obchodu zo zadaného dátového prostredia.
 • Doplnené: GET api/{DataId}/productids s parametrom ChangedAfterDate.
 • Doplnené: GET api/{DataId}/productgroups s parametrom ChangedAfterDate.
 • Upravené: Funkcie tovarových skupín.
 • Upravené: Funkcie kategórií.

Verzia: 1.0.3 z 27.4.2020

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.203
 • Doplnené: GET api/{DataId}/customers s parametrom ChangedAfterDate.
 • Doplnené: GET api/{DataId}/orders s parametrom ChangedAfterDate.