História zmien v aplikácii NetBizRAS

Verzia: 1.0.40 z 5.5.2021

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.294
 • Doplnené: Bližšie určenie chyby pri načítaní obrázkov.
 • Doplnené: Do triedy Product properties Category 1 5 (Kategória 1 5).
 • Zmenené: Z triedy Product odstránená property Translations.

Verzia: 1.0.39 z 19.1.2021

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.294
 • Doplnené: Do triedy Product properties Name2Lng1, Name2Lng2, Name2Lng3, Name2Lng4.

Verzia: 1.0.38 z 16.1.2021

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.260
 • Zmenené: Už nie je potrebná inicializácia dátového prostredia v API. Vykoná sa automaticky na základe konfiguračného súboru csx.xml, kde x je číslo dátového prostredia.

Verzia: 1.0.37 z 7.12.2020

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.260
 • Doplnené: Endpoint api/info vráti verziu API.
 • Doplnené: Do triedy Product properties Name, Name2, Name3, NameLng1, NameLng2, NameLng3, NameLng4.

Verzia: 1.0.36 z 3.12.2020

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.260
 • Doplnené: Ceny v cudzích menách v CustomerPrices.

Verzia: 1.0.35 z 1.12.2020

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.260
 • Opravené: Chyba pri pripojení na MySQL cez iný port ako 3306.

Verzia: 1.0.34 z 29.11.2020

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.260
 • Opravené: API nevracalo niekedy správne ceny pri vypočítaní tovarovo odberateľských zliav.

Verzia: 1.0.33 z 25.11.2020

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.260
 • Opravené: API nevracalo niekedy správne ceny pri načítaní všetkých kariet.

Verzia: 1.0.32 z 20.11.2020

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.260
 • Opravené: API nevracalo niekedy správnu ceny z individuálneho cenníka.

Verzia: 1.0.31 z 16.11.2020

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.260
 • Opravené: Ak mala karta najlepšiu cenu z individuálneho cenníka, nevracali sa správne ceny v cudzích menách.

Verzia: 1.0.30 z 13.11.2020

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.260
 • Doplnené: V triede Product property Prices obsahuje základnú cenu a ceny v cudzích menách.
 • Doplnené: Endpoint api/{DataId}/products/{ProductId}/document/{DocumentId} vráti konkrétny dokument produktu ako pole bytov.
 • Doplnené: V triede Product property Documents obsahuje "neobrázkové" dokumenty uvedené v OASIS e na katalógovej karte v sekcii Obrázky.
 • Opravené: Ak bol zákaznícky cenník označený ako platný od do, metóda products nevracala hodnoty CustomerPrices.

Verzia: 1.0.29 z 5.10.2020

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.260
 • Doplnené: V triede Product pole HtmlDescription.
 • Opravené: Centové rozdiely v cenách Base a OriginalBase.

Verzia: 1.0.28 z 28.9.2020

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.253
 • Opravené: Endpoint api/{DataId}/orders vracal prázdne stavy.

Verzia: 1.0.27 z 27.9.2020

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.253
 • Doplnené: API berie do úvahy nastavenie typu ceny na individuálnom cenníku.
 • Doplnené: V triede Product polia NetBiz04 NetBiz10.
 • Premenované: V triede Product polia Tags na NetBiz02, RelationGroup na NetBiz03.

Verzia: 1.0.26 z 15.9.2020

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.250
 • Doplnené: Pri chybných vstupných dátach sa vracia chyba 400 Bad request.
 • Doplnené: Pri zápise zákazníka z eshopu vyplnené polia Typ partnera, Webový obchod a Štát.

Verzia: 1.0.25 z 5.9.2020

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.250
 • Opravené: Endpoint Products vracia aj varianty z katalógu, ak je rodič zaradený do webového obchodu.
 • Opravené: V zozname obrázkov produktov dochádzalo k chybe OutOfMemory.

Verzia: 1.0.24 z 2.9.2020

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.244
 • Opravené: Pre varianty produktov vracia nesprávny názov.
 • Opravené: V zozname obrázkov produktov sa posielajú aj iné súbory.
 • Opravené: Ziskanie konkrétneho produktu hodí "NullReferenceException".

Verzia: 1.0.23 z 20.8.2020

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.244
 • Doplnené: Property VariantCode do Product.

Verzia: 1.0.22 z 11.8.2020

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.244
 • Upravené: Načítanie vlastností variantov.
 • Upravené: Načítanie cien pre neviazané skladové karty.

Verzia: 1.0.21 z 9.8.2020

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.244
 • Upravené: Prepracované načítanie produktov.
 • Upravené: Optimalizované načítanie zákazníckych cien.
 • Upravené: Odstránená property Variants z Product.
 • Doplnené: Funkcie načítania kariet a cien pre neviazané sklady.
 • Doplnené: Property VariantParentId do Product (odkaz na sumárnu kartu variantu).
 • Doplnené: Property VariantType do Product.
 • Doplnené: Property IsGroupProduct do Product (označuje, či je karta skupinová).
 • Doplnené: Property GroupParentId do Product (odkaz na skupinovú kartu).
 • Doplnené: Property EAN do Product.

Verzia: 1.0.20 z 5.8.2020

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.217
 • Upravené: Načítanie katalógových kariet, ktoré nie sú zavedené na sklade.

Verzia: 1.0.19 z 3.8.2020

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.217
 • Upravené: Zjednotenie zaokrúhlenia cien Base a OriginalBase.
 • Doplnené: Načítanie katalógových kariet, ktoré nie sú zavedené na sklade.

Verzia: 1.0.18 z 8.7.2020

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.217
 • Opravené: Zaokrúhlenie ceny Base.
 • Opravené: Načítanie variantov.
 • Upravené: Naplnená property Priority v triede Picture poradovým číslom.
 • Upravené: Z triedy Picture sa neposiela property Obrazok.

Verzia: 1.0.17 z 8.7.2020

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.217
 • Upravené: Zrýchlené načítanie produktov.

Verzia: 1.0.16 z 5.7.2020

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.217
 • Upravené: Property RelationGroup naviazaná na Katalog.NBZ_pole03.
 • Opravené: Funkcia api/{DataId}/customers išla do chyby null reference.

Verzia: 1.0.15 z 2.7.2020

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.217
 • Doplnené: Do Product property RelationGroup naviazaná na Katalog.NBZ_pole02.
 • Upravené: Odstránený CustomerType.CompanyBranch.

Verzia: 1.0.14 z 1.7.2020

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.217
 • Upravené: Zmenená štruktúra API na základe požiadavky z 24.6.2020.

Verzia: 1.0.13 z 20.5.2020

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.217
 • Upravené: Podpora verzie EcoSun 2.31.217.
 • Doplnené: Do ProductDefaultPrice property OriginalBase a OriginalWithVAT.
 • Doplnené: Do OrderItem property IsDiscount.
 • Doplnené: Funkcia api/{DataId}/order vracia objekt Result.

Verzia: 1.0.12 z 18.5.2020

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.215
 • Upravené: Podpora verzie EcoSun 2.31.215.
 • Upravené: Nastavenie používateľa Systém.
 • Opravené: Pri zápise objednávky išlo priradenie OrderNumber do VS_OBJ cez číselnú konverziu.

Verzia: 1.0.11 z 5.5.2020

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.202
 • Opravené: Funkcia api/{DataId}/categories/{CategoryId}/picture/{PictureId} vracala chybu.

Verzia: 1.0.10 z 29.4.2020

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.202
 • Upravené: Funkcia api/{DataId}/products/{ProductId}/images/{ImageId} vracia správny obrázok aj pre variantnú kartu.

Verzia: 1.0.9 z 28.4.2020

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.202
 • Opravené: Posielanie správnej hodnoty DisplayStyle v kategóriách.
 • Opravené: V produktoch sa pri obrázkoch neposiela interný objekt.

Verzia: 1.0.8 z 24.4.2020

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.202
 • Doplnené: Metóda pre zmenu stavu konkrétnej objednávky api/{DataId}/orders/{OrderId}/changestate/{status}.
 • Doplnené: Property VAT v triede Product.
 • Doplnené: Stavy k variantom.
 • Upravené: Zmenená adresa inicializácie API na api/{názov}/init.
 • Upravené: Kód krajiny sa posiela namiesto 703 "sk".
 • Upravené: Číslo objednávky sa zapisuje do poľa VS cobj.
 • Upravené: V produktoch sa napĺňa do DisplayName hlavný názov karty, do Description Popis zo záložky Popisy.
 • Opravené: Posielanie obrázkov v kategóriách.