SunSoft
| PODNIKOVÝ SOFTWARE

História zmien v aplikácii OASIS

Verzia: 4.14.000 z 19.02.2020

 • Vývoj ukončený. Verzie iba v aktualizáciách.

Verzia: 4.13.086 z 04.02.2020

 • Komisné karty Hromadná zmena predajných cien fungovala iba cez klávesovú skratku Ctrl+C, nefungovala z menu. Opravené.
 • Export do GFK: pre nastavenie var1dat.gfk_stary=22 bude program generovať exportné dbf v starej štruktúre pred zákazníckou úpravou.

Verzia: 4.13.085 z 23.01.2020

 • Objednávky došlé + cenové ponuky: program nezmenil dph na nulu pre položky s prenosom daňovej povinnosti. Urobil tak iba pre predfaktúry s dátumom väčším, než 1.1.2014. Teraz program akceptuje aj dátum objednávky/ponuky a znuluje dph.

Verzia: 4.13.084 z 08.01.2020

 • Skladové karty doplňujúce údaje Platnosť karty "Neobjednávať": oprava pri nahrávaní inventúrnych stavov program nedovolil vybrať kartu na doklad. Nastavenia "Neplatná karta" a "Neplatná po vypredaní" ostávajú pôvodné.

Verzia: 4.13.083 z 07.01.2020

 • Zákaznícka úprava.

Verzia: 4.13.082 z 19.12.2019

 • Unitech : prijaté faktúry položky F7 Import položiek z MSU: ak je doklad typu 08E, tak program prepočíta ceny kurzom z hlavičky dokladu a uloží ku každej položke ako cenu zahraničnú.

Verzia: 4.13.081 z 06.12.2019

 • export omega_fakt.prg.
 • Prehľady obchodné prehľady Prehľad ... po položkách: stĺpec "Hmot.MJ" je zváčšený na 4 desatinné miesta.
 • Vystavené faktúry export do BarIS : ošetrené vstupné okno číslo dokladu bez desatinnej bodky(ve_baris.prg)

Verzia: 4.13.080 z 28.11.2019

 • Dobropisované zberné dodacie listy typu 11ZD a komodity s nulovou dph : vygenerovaný zberný dobropis
 • nezmenil komoditám nulovú dph opravené.

Verzia: 4.13.079 z 21.11.2019

 • Pridaná podpora nového fiškálneho modulu Elcom EFox eKasa.

Verzia: 4.13.078 z 19.11.2019

 • Zákaznícka úprava pre škola_dotacie: výška dotácie sa prenesie na položku dokladu zo skladovej karty.

Verzia: 4.13.077 z 14.11.2019

 • Zákaznícka úprava : prevod zo skladového do fakturačného oasisu doplnený kódom SPL a v číselnom rade je 5.

Verzia: 4.13.076 z 05.11.2019

 • Vystavené faktúry export do Pohody: pribudlo zafajkávatko pre iný export položiek. Export bude obsahovať iba súčtové položky pre každú hladinu dph.

Verzia: 4.13.075 z 30.10.2019

 • Skladové karty Aktualizácia e obchodu: pribudla voľba "9. Zapni príznak Umiestniť do e obchodu podľa CSV stĺpec A=cmat": program načíta stĺpec A z CSV a podľa neho vyhľadáva v skladových kartách zhodu s číslom CMAT. Ak nájde, tak na karte
 • zafajkne "Umiestniť do e obchodu".

Verzia: 4.13.074 z 29.10.2019

 • Skladové karty Aktualizácia cien podľa XLS: doplnené pole pre prepisovanie pocstav.

Verzia: 4.13.073 z 25.10.2019

 • Prijaté faktúry F9. Vytvorenie XML pre webovú stránku: odstránené nepovolené znaky.

Verzia: 4.13.072 z 23.10.2019

 • Import CSV pre nastavenie jj_auto_prefix do typu dokladu 11IT: dph pre 11IT program berie z číselníka pohybov.

Verzia: 4.13.071 z 22.10.2019

 • Faktúra Prevedieme úhrady z predfaktúr : sprístupnený účet úhrady.
 • Katalog.XML : pre nastavenie "xml_cena_nakupna= nenulové číslo" sa nebude uvádzať tag .

Verzia: 4.13.070 z 16.10.2019

 • Skladové karty doplnené stĺpce "cena_p1d, cena_p2d", ak je vo var_1.dat nastavenie "cena_p12d=" nenulové číslo.

Verzia: 4.13.069 z 15.10.2019

 • Moduly Výrobné príkazy Evidencia úkolových listov : Odstránená chyba "Unknown member TxtVyberZamestnanec".

Verzia: 4.13.068 z 14.10.2019

 • Moduly Výrobné príkazy Evidencia úkolových listov : doplnený stĺpec "Normominúty", tlač súčtovanie odpracovaných hodín za deň.

Verzia: 4.13.067 z 11.10.2019

 • Import uzávierok z offline: program ešte pred importom skontroluje číslo uzávierky na hlavičke a na položkách dokladu. Ak sa líšia, tak prevezme číslo z položiek a zapíše na všetky úhrady.

Verzia: 4.13.066 z 03.10.2019

 • Import uzávierok z offline: program ešte pred importom skontroluje číslo uzávierky na hlavičke a na položkách dokladu. Ak sa líšia, tak prevezme číslo z položiek a zapíše na hlavičku.

Verzia: 4.13.065 z 27.09.2019

 • Import zo súboru IDOC program importuje položky ako bodkové, iba poslednú položku založí ako skladovú kartu a číslo dodávateľskej faktúry je číslom skladovej karty.
 • Prehlady Skladové prehľady Interný výdaj : zväčšený počet desatinných miest na 5.

Verzia: 4.13.064 z 24.09.2019

 • Predfaktúra zahraničná "EU s dph" + úhrada , preddavková faktúra typ 30T : opravený rozpis dph.

Verzia: 4.13.063 z 23.09.2019

 • Import zo súboru IDOC príjemky do nastaveného skladu, skladové karty program založí podľa EANu.

Verzia: 4.13.062 z 12.09.2019

 • Priemerné skladové ceny pre set35=5 oprava nápočtu : program nepočítal skladové ceny s obstarávacími nákladmi.

Verzia: 4.13.061 z 10.09.2019

 • Prehľady odbytu Po položkách tovaru alebo materiálu doplnené katalógové číslo: oprava fungovalo iba pre všetky sklady, nie pre vybratý sklad.
 • Výdaj faktúry/dodacie listy F9 Export do CSV pre Ecosun.Net: oprava výberu od čísla po číslo dokladu v okne
 • program pýta číslo faktúry, ale program hľadal číslo DL opravený výber podľa čísla faktúry. Odstránené je aj
 • premenovanie excelovského zošita premenovanie musí volať Excel a na serverovom pripojení nie je všade nainštalovaná plná verzia Excelu a tým sa program spomaľoval.

Verzia: 4.13.060 z 09.09.2019

 • Prehľady odbytu Po položkách tovaru alebo materiálu doplnené katalógové číslo.

Verzia: 4.13.059 z 09.09.2019

 • Import zo súboru IDOC príjemky do nastaveného skladu, skladové karty program založí podľa EANu.

Verzia: 4.13.058 z 04.09.2019

 • Príprava na prenos dát do Oasis.NET : doplnené kontrolné tlačidlo "SETy, DATy" program vytvorí samostatný výpis nastavených SETov (oasisw\cisel\setup.dbf) a existujúcich súborov oasisw\*.dat.

Verzia: 4.13.057 z 21.08.2019

 • Faktúry vystavené práca s položkami oprava: počas práce je prístupná voľba Ctrl+P na informáciu o odberateľskej
 • zľave. Informácia však ponechala zapísanú zľavu na doklade aj pri otázke Uplatniť odberateľskú zľavu NIE a na doklad sa nedali dopisovať položky.

Verzia: 4.13.056 z 19.08.2019

 • Skladové karty Import z XLS: algoritmus importu zrýchlený použitím pomocných databáz a indexovým vyhľadávaním.

Verzia: 4.13.055 z 15.08.2019

 • Výber skladu oprava: v zozname skladov nebola zobrazená informácia "N" pre nezávislé sklady.
 • JJ automotive import z CSV pre typ 11FR s francúzskou dph : doklad je zaokrúhľovaný na 2 desatinné miesta a dph sa dopočíta rozdielom.

Verzia: 4.13.054 z 12.08.2019

 • Objednávky došlé Alt+N= generovanie faktúr : opravené zaokrúhľovanie vygenerovaných faktúr. Ak bola aj zahraničná objednávka, tak sa prestavilo zaokrúhľovanie na 2 desatinné miesta a všetky nasledujúce doklady už neboli zaokrúhlené podľa nastavenia v Globálnych parametroch.

Verzia: 4.13.053 z 12.08.2019

 • Import objednávok z webu nastavenie obnovovat_prev_z_xml : opravena chyba Alias 'PREVADZKY_W_X' is not found.

Verzia: 4.13.052 z 09.08.2019

 • Import objednávok z webu dopisovanie obchodných partnerov: z XML sa preberie aj PSČ prevádzky.

Verzia: 4.13.051 z 08.08.2019

 • Príkaz na úhradu oprava program výberom z parametrov usekol poslenú cifru z IBANu. Rozšírený údaj subor_n(C15).

Verzia: 4.13.050 z 07.08.2019

 • Prehľady Analýza nákupu: odstránená chyba pri niektorej kombinácii tovary/materiál/neskladové program zahlásil chybu "command contains unrecognized ..."

Verzia: 4.13.049 z 06.08.2019

 • Export objednávok do PURCH podľa požadovanej schémy.

Verzia: 4.13.048 z 22.07.2019

 • Export do OMEGY: zmenené kódy podľa číselníka. Pre vystavené doklady s typom "Osv" sa doplní "X"(predtým "A1"). Pre došlé faktúry s typom "DF" sa doplní "A"(predtým "03"), "21A"(predtým "04").

Verzia: 4.13.047 z 16.07.2019

 • Export do EDI pre nastavenie var_1.dat konštantný symbol 0008.

Verzia: 4.13.046 z 16.07.2019

 • Export do EDI pre nastavenie var_1.dat zberna faktury.

Verzia: 4.13.045 z 15.07.2019

 • Export do EDI pre nastavenie var_1.dat zberna faktury.

Verzia: 4.13.044 z 15.07.2019

 • Export do EDI pre nastavenie var_1.dat (edi_coopNO="123").

Verzia: 4.13.043 z 04.07.2019

 • Dodacie listy Alt+R rozvozy po linkách: export do XLS posiela celé čísla bez desatinných miest. Na koniec je doplnený súčtový riadok.
 • JJ automotive import z CSV s nazvom 'imfrddmmrrrr' pre typ 11FR francúzska DPH a francúzske IČDPH.

Verzia: 4.13.042 z 28.06.2019

 • Preddavková faktúra vystavená tlač F : opravená chyba "Alias Predaj not found".
 • JJ automotive import z CSV s nazvom 'imfrddmmrrrr'.

Verzia: 4.13.041 z 18.06.2019

 • Skladové karty Shift+F3 Hromadné prezeranie.

Verzia: 4.13.040 z 17.06.2019

 • Export do EDI viac dokladov s hlavičkou SYS.
 • Oprava denných výdajov pri použití fiškálneho modulu Kaso TaxIS.

Verzia: 4.13.039 z 17.06.2019

 • Import CSV pre nastavenie jj_auto_prefix do typu dokladu 11DE: dph pre 11DE program berie z číselníka pohybov. Ak nenájde, dá 19% dph.

Verzia: 4.13.038 z 14.06.2019

 • Faktúry vystavené "Prenos §69 ods.12" tlač faktúry: na tlačive pod položkou sa vypisuje informácia o prenose daňovej povinnosti.

Verzia: 4.13.037 z 13.06.2019

 • Faktúry vystavené položka s nulovou dph výber "Prenos §69 ods.12": program ignoroval výber
 • a položke zapísal "§69 ods.12 písmeno F G". Opravené.