História zmien v aplikácii OASIS

Verzia: 4.14.104 z 09.12.2021

 • SunSoftTeamViewer nová verzia pre vzdialené pripojenie.

Verzia: 4.14.103 z 07.12.2021

 • Príprava na DotNet skladové karty: program vyhľadáva aj karty, ktoré majú v rôznych skladoch rovnaký vnútorný kód z_cmat (vznikli kopírovaním karty zo skladu do iného skladu), ale majú rôzne číslo skladovej karty (v niektorom sklade bolo číslo prepísané).

Verzia: 4.14.102 z 24.11.2021

 • Podpora nového ovládača pre Kaso TaxIS (1.0.12.0).

Verzia: 4.14.101 z 12.11.2021

 • Import Import z disku EDI_import: z TXT súboru program prenesie odberateľské číslo objednávky do dopravy.
 • Generovanie vystavených faktúr z objednávok došlých: program pri generovaní prenesie z objednávky aj dopravu a rovnaý údaj zapíše aj do čísla objednávky.

Verzia: 4.14.100 z 11.11.2021

 • Overenie IČDPH na webe Finančnej správy : overovanie bolo presmerované na novú webovú službu Finančnej správy.

Verzia: 4.14.099 z 10.11.2021

 • Import objednávok z XML: ak neexistuje tag a na objednávke sa nevyplní údaj o doprave, tak program do dopravy uloží číslo objednávky odberateľa.
 • Generovanie vystavených faktúr z objednávok došlých: program pri generovaní prenesie z objednávky aj dopravu.

Verzia: 4.14.098 z 29.10.2021

 • Import položiek z CSV súboru do PE v štruktúre Typ;Cislo;Nazov;Mnozstvo;Mj;CenaJedn pre nastavenie mpmsteel.

Verzia: 4.14.097 z 26.10.2021

 • Generovanie faktúr z objednávok (Alt+N): doplnená kontrola na existenciu zaz_hpr (prog\gena_f).

Verzia: 4.14.096 z 28.09.2021

 • Import položiek z KLS do nastaveného skladu.

Verzia: 4.14.095 z 13.09.2021

 • Priorita DOP_KAR_OPR : dovolí iba dopísať skladovú kartu. Nedovolí opravovať F4, Alt+U, Alt+P, Alt+C, Alt+E, Alt+O, hromadne zmeniť "Neuplatniť zľavy", hromadne zmeniť percento dph, hromadne zmeniť predajné ceny.

Verzia: 4.14.094 z 10.09.2021

 • Výdaj interný : tlač doklady protidoklady so zákazkami.
 • Import objednávok z webu : kontrola na duplicitu zaz_hov (screen\read_xml_file).

Verzia: 4.14.093 z 03.09.2021

 • Príjem externý Import položiek z CSV pre dates: rozšírené aj pre VE.

Verzia: 4.14.092 z 02.09.2021

 • Príjem externý Import položiek z CSV pre dates: neimportuje, ak je karta označená ako neplatná.

Verzia: 4.14.091 z 30.08.2021

 • Príjem externý Parametre nákupu oceňovanie dokladov predajnou cenou 4 5 6: opravené.

Verzia: 4.14.090 z 26.08.2021

 • Import z externého súboru pre rnabytok_kls_sp.

Verzia: 4.14.089 z 20.08.2021

 • Import rnabytok_kls_sp.

Verzia: 4.14.088 z 19.08.2021

 • Oprava tlač fa.

Verzia: 4.14.087 z 18.08.2021

 • Skladové karty Export kariet do XLS doplnený stĺpec okam_stav, disp_stav.
 • Predfaktúry tlač F doplnený text "nie je daňový doklad".

Verzia: 4.14.086 z 16.08.2021

 • Skladové karty tlač etikety "J" zväčšený názov na 72 znakov v pomocnej tabuľke.

Verzia: 4.14.085 z 16.08.2021

 • Doplnená priorita : Dopln_polin (Doplnkové polia v interných dokladoch).

Verzia: 4.14.084 z 13.08.2021

 • Doplnená priorita : Dopln_polia (Doplnkové polia v Paramatroch nákupu).

Verzia: 4.14.083 z 11.08.2021

 • Doplnené priority : evid_parskl (Parametre skladu), evid_oznac_n (nezávislý), evid_oznac_l (), evid_oznac_c ().
 • Doplnená priorita : Dopln_polia (Doplnkové polia v Paramatroch odbytu, nákupu, objednávok). Priority sa doplnia počas konverzie.

Verzia: 4.14.082 z 02.08.2021

 • Faktúry vystavené Prehľady Import z TXT Omega: doplnené rozlišovanie obchodného partnera podľa existencie IČDPH na dodávateľov a nezdaniteľné osoby/občan.

Verzia: 4.14.081 z 30.07.2021

 • Export do webového obchodu Katalog.xml doplnené tagy , , ,; , .

Verzia: 4.14.080 z 20.07.2021

 • Parametre firmy kvartálny plátca dph po vypnutí programu sa prestavil na mesačného. Opravené.

Verzia: 4.14.079 z 07.07.2021

 • One stop shop: sprístupnená tlač Ctrl+F v zahraničnej mene pre typ dokladov "29".

Verzia: 4.14.078 z 30.06.2021

 • Faktúry vystavené Prehľady Import z TXT Omega.

Verzia: 4.14.077 z 22.06.2021

 • Spoločné číselníky Zakázky F9 : voľba 4 a 5 má doplnené výberové okno pre zadanie
 • dvoch údajov dátum začatia zakázky a rok pohybov. Program bude vyberať iba zakázky so zvoleným dátumom a bude hľadať pohyby 09Z/19Z/09ZV/19ZV od zadaného roka až po posledný.

Verzia: 4.14.076 z 17.06.2021

 • One stop shop: nový typ dokladov "29" pre FV v režime OSS na type dokladu treba zadať percento dph, ktoré je platné v krajine vývozu. Aj pre došlé objednávky je nový typ "OS" s percentom dph. Objednávky sú vždy "zahraničné s dph" a pri výpočte je použité percento z typu dokladu.

Verzia: 4.14.075 z xx.06.2021

 • Interný Výdaj/príjem typy dokladov 19Z/19ZV//09Z/09ZV tlač podľa zákaziek.

Verzia: 4.14.074 z 04.06.2021

 • Obchodní partneri doplnená funkcia Alt+R prenos vnútorného kódu na faktúry vystavené.

Verzia: 4.14.073 z 17.05.2021

 • Faktúry vystavené Alt+R rozvoz po linkách: v reporte prehodené prevádzky na začiatok.

Verzia: 4.14.072 z 12.05.2021

 • Skladové karty export do katalog.xml doplnené tagy , .

Verzia: 4.14.071 z 11.05.2021

 • Faktúry vystavené Alt+R rozvoz po linkách: po textovej tlači je dorobená aj tlač reportom s tučnými číslicami pre počty.
 • Import dokladov odstránená tabuľka so skladovými kartami.

Verzia: 4.14.070 z 09.05.2021

 • Zákaznícka úprava "fifoteb31" doplnené obdobia pre roky 2019 2026.

Verzia: 4.14.069 z 30.04.2021

 • Faktúry vystavené/prijaté export do XML v štruktúre JRS s.r.o.

Verzia: 4.14.068 z 16.03.2021

 • Rozvozy,linky Dodacie listy vystavené Alt+R opravený posledný riadok číslo dodacieho listu.

Verzia: 4.14.067 z 07.03.2021

 • Obchodní partneri dopisovanie Zadať iba IČDPH a "Overiť". Po overení sa program opýta "Zapísať údaje" a zapíše názov, ID, fyzická/právnická osoba. Do ulice zapíše adresu, do mesta zapíše posledných 50 znakov z adresy. Presné rozčlenenie adresy nie je nateraz urobené.

Verzia: 4.14.066 z 06.03.2021

 • Zákaznícka úprava rozvozy,linky Dodacie listy vystavené Alt+R tlač rozšírená na 30 dodacích listov.
 • Neuhradené faktúry tlač s rozpisom dph : doplnený stĺpec "Ostáva uhradiť" a aj informácia "+/ ", ak je
 • faktúra preuhradená(+) alebo uhradená čiastočne( ).

Verzia: 4.14.065 z 02.03.2021

 • Objednávky generovanie Alt+N: typ generovaného dokladu program zoberie z obchodného partnera, ak je tam vyplnený.
 • Nastavenie var_1.id_op : automatické číslovanie zväčšené na 200.

Verzia: 4.14.064 z 12.02.2021

 • Dodacie listy D pokladničný doklad .

Verzia: 4.14.063 z 20.01.2021

 • Skladové karty Komponenty a aktualizácia cien: doplená priorita KOMPON_CEN. Ak je zafajknutá, tak daná priorita emôže pustiť voľbu. Priorita 0 môže všetko. KOMPON_CEN sa doplní pri konverzii.

Verzia: 4.14.062 z 12.01.2021

 • Intrastat oprava krajiny pôvodu: Na skladovej karte v doplňujúcich údajoch je krajina pôvodu, ktorá sa doťahuje na položku dokladu spolu s inými údajmi (colný sadzobník, jednotková hmotnosť). Ak nie je vyplnená krajina na karte, tak sa prázdne znaky dotiahli na položku dokladu do intrastatu pri opakovanom "I".

Verzia: 4.14.061 z 05.01.2021

 • Vo funkcii prípravy dát pre EcoSun.NET bol zväčšený interval povolených rokov.

Verzia: 4.14.060 z 28.12.2020

 • Úpravy pre azetko_ucet: export komisnej hlásenky useknutie na 2 desatinné miesta tak, ako usekáva report.
 • Voľba Systém Špeciálne funkcie Komis na tovar.

Verzia: 4.14.059 z 08.12.2020

 • Úpravy pre azetko_ucet: export komisnej hlásenky automatom pomocou INI súboru, kde je sklady_list="čč" a import_exter="KOMIS".

Verzia: 4.14.058 z 07.12.2020

 • Úpravy pre azetko_ebiz: komisné karty F9 predaj rozdelený výpočet pre Orion. XLS súbor do adresára.
 • Úpravy pre azetko_ucet: export komisnej hlásenky automatom pomocou INI súboru, kde je sklady_list="čč" a import_exter="KOMIS".

Verzia: 4.14.057 z 24.11.2020

 • Faktúry F9 neuhradené formát obrazovky po tlačovke export do XLS.

Verzia: 4.14.056 z 20.11.2020

 • Komisná príjemka upravený názov CSV súboru odstránené znaky medzera,bodka,čiarka z prvých 8 znakov v názve, lebo program nevedel vytvoriť názov súboru z názvu firmy.

Verzia: 4.14.055 z 16.11.2020

 • Export do EDI pre Mipek: dátumy od do pre zberné faktúry.
 • Úpravy pre azetko_ebiz: komisné karty F9 predaj rozdelený výpočet pre Orion. XLS súbor do adresára ..\out.