História zmien v aplikácii OASIS

Verzia: 4.14.129 z 26.05.2022

 • Vystavené doklady pod položkami a pod textom "ODBERATEĽ:" je uvedený počet položiek.

Verzia: 4.14.128 z 26.05.2022

 • Komis Špeciálne funkcie presun komisnej karty medzi tovarové : doplnený sklad, kde sú karty označené X. V ostatných skladoch sa zmenia iba karty, ktoré boli označené X v doplnenom sklade. Označenie X v ostatných skladoch je ignorované.

Verzia: 4.14.127 z 25.05.2022

 • Komis Špeciálne funkcie presun komisnej karty medzi tovarové : doplnený výber iba pre karty označené X.

Verzia: 4.14.126 z 17.05.2022

 • One Stop Shop neuhradené faktúry z minulého roka dorobené generovanie závierkových kurzových rozdielov

Verzia: 4.14.125 z 16.05.2022

 • FV dobropis Export do EDI HDR a LIN doplnené údaje pôvodného dokladu.

Verzia: 4.14.124 z 12.05.2022

 • Doplnená voľba Obaly F9 3.tlač sumárnych pohybov za obdobie 2.Všetkých kariet 3/4.EANy a váhy: výdaj obalov externý aj interný, množstvo a hmotnosť. Tlačová zostava a XLS.

Verzia: 4.14.123 z 10.05.2022

 • Set154 v hodnote 4: pri nahrávaní položky program najprv pýta EAN. Ak existuje karta s takým EANom v inom sklade, tak ju program dotiahne a založí aj v nastavenom sklade.

Verzia: 4.14.122 z 05.05.2022

 • Faktúry F9 Súpis dokladov doplnené zafajkávatko "Vyčísliť obaly" : do reportov supis1p, supis1p1, supis1 sú doplnené 4 údaje pre obaly oddeliteľné/neoddeliteľné, v kusoch/EURách. Údaje sa môžu doplniť aj do ďalších reportov súpisu.

Verzia: 4.14.121 z 22.04.2022

 • Odsúhlasenie tovaru typ 88. Inventúra typ 99 ctrl+Y, generovanie rozdieloveho dokladu.

Verzia: 4.14.120 z 20.04.2022

 • Doplnená voľba Odsúhlasenie tovaru.

Verzia: 4.14.119 z 25.03.2022

 • Tlač faktúr F na tlač doplnený rozpis nulovej dph na Prenos daňovej povinnosti a ostatné nulové dph.

Verzia: 4.14.118 z 09.03.2022

 • eKasa Linkové PLU (neoddeliteľné obaly).

Verzia: 4.14.117 z 24.02.2022

 • Objednávky došlé generovanie faktúr generovanie vnútorného kódu zvýšený počet pre vyhľadávanie existujúcich.

Verzia: 4.14.116 z 19.02.2022

 • Do parametrov skladu sú doplnené hranice pre predajné ceny od do. Tieto hranice, ak sú obe nenulové,
 • sa kontrolujú pri zmenách predajných cien. Predajné ceny môžu byť iba od do. Hranice kontroluje
 • aj import kariet z XLS ak importovaná karta má cenu mimo hranice, tak kartu nezavedie alebo neaktualizuje cenu.

Verzia: 4.14.115 z 15.02.2022

 • Oprava pre Intrastat Príjem F9.položková zostava : variable regcis.
 • Oprava pre tlač objednávky vystavenej OBJ1: hmotnosť za doklad bola dvojnásobná.

Verzia: 4.14.114 z 07.02.2022

 • Podis: import položiek a obalov.

Verzia: 4.14.113 z 04.02.2022

 • Podis: upravený import oprava, ak sa nezmenili položky.

Verzia: 4.14.112 z 02.02.2022

 • Podis: upravený import program spočíta kusy na kartách 65850, 65860, 65865 oprava.

Verzia: 4.14.111 z 01.02.2022

 • Podis: upravený import program spočíta kusy na kartách 65850, 65860, 65865 a dodatočne zapíše na doklad.

Verzia: 4.14.110 z 01.02.2022

 • Podis: upravený import neprepisuje stavy na nulu.

Verzia: 4.14.109 z 01.02.2022

 • Podis: upravený import nekontroluje starý a nový stav.

Verzia: 4.14.108 z 27.01.2022

 • Kontrola IBANu na Finančnej správe: tlačítko Overiť pri zapisovaní došlej faktúry a v obchodných
 • partneroch Bankové účty.

Verzia: 4.14.107 z 25.01.2022

 • Vystavené faktúry Tabuľka Export do CSV pre Ecosun.Net: ak program nevie pripojiť položky vybratých dokladov, tak sa pokúsi o výber iným spôsobom.

Verzia: 4.14.106 z 18.01.2022

 • Fifo mesačné zostavy recall.

Verzia: 4.14.105 z 03.01.2022

 • Intrastat od 1.1.2022: doplnený číselník pre druh obchodu, stiahnutý z webu. Krajina pôvodu sa zadáva aj na vystavené faktúry. Doteraz sa zadávala iba na prijaté. Krajinu stači zadať na hlavičku pod dopravou a prenesie sa na všetky položky. Ak niektorá položka má inú krajinu pôvodu, dá sa zapísať pod fakturovanou sumou. Do XML sa dostáva aj IČDPH odberateľa z vystavených dokladov.

Verzia: 4.14.104 z 09.12.2021

 • SunSoftTeamViewer nová verzia pre vzdialené pripojenie.

Verzia: 4.14.103 z 07.12.2021

 • Príprava na DotNet skladové karty: program vyhľadáva aj karty, ktoré majú v rôznych skladoch rovnaký vnútorný kód z_cmat (vznikli kopírovaním karty zo skladu do iného skladu), ale majú rôzne číslo skladovej karty (v niektorom sklade bolo číslo prepísané).

Verzia: 4.14.102 z 24.11.2021

 • Podpora nového ovládača pre Kaso TaxIS (1.0.12.0).

Verzia: 4.14.101 z 12.11.2021

 • Import Import z disku EDI_import: z TXT súboru program prenesie odberateľské číslo objednávky do dopravy.
 • Generovanie vystavených faktúr z objednávok došlých: program pri generovaní prenesie z objednávky aj dopravu a rovnaý údaj zapíše aj do čísla objednávky.

Verzia: 4.14.100 z 11.11.2021

 • Overenie IČDPH na webe Finančnej správy : overovanie bolo presmerované na novú webovú službu Finančnej správy.

Verzia: 4.14.099 z 10.11.2021

 • Import objednávok z XML: ak neexistuje tag a na objednávke sa nevyplní údaj o doprave, tak program do dopravy uloží číslo objednávky odberateľa.
 • Generovanie vystavených faktúr z objednávok došlých: program pri generovaní prenesie z objednávky aj dopravu.

Verzia: 4.14.098 z 29.10.2021

 • Import položiek z CSV súboru do PE v štruktúre Typ;Cislo;Nazov;Mnozstvo;Mj;CenaJedn pre nastavenie mpmsteel.

Verzia: 4.14.097 z 26.10.2021

 • Generovanie faktúr z objednávok (Alt+N): doplnená kontrola na existenciu zaz_hpr (prog\gena_f).

Verzia: 4.14.096 z 28.09.2021

 • Import položiek z KLS do nastaveného skladu.

Verzia: 4.14.095 z 13.09.2021

 • Priorita DOP_KAR_OPR : dovolí iba dopísať skladovú kartu. Nedovolí opravovať F4, Alt+U, Alt+P, Alt+C, Alt+E, Alt+O, hromadne zmeniť "Neuplatniť zľavy", hromadne zmeniť percento dph, hromadne zmeniť predajné ceny.

Verzia: 4.14.094 z 10.09.2021

 • Výdaj interný : tlač doklady protidoklady so zákazkami.
 • Import objednávok z webu : kontrola na duplicitu zaz_hov (screen\read_xml_file).

Verzia: 4.14.093 z 03.09.2021

 • Príjem externý Import položiek z CSV pre dates: rozšírené aj pre VE.

Verzia: 4.14.092 z 02.09.2021

 • Príjem externý Import položiek z CSV pre dates: neimportuje, ak je karta označená ako neplatná.

Verzia: 4.14.091 z 30.08.2021

 • Príjem externý Parametre nákupu oceňovanie dokladov predajnou cenou 4 5 6: opravené.

Verzia: 4.14.090 z 26.08.2021

 • Import z externého súboru pre rnabytok_kls_sp.

Verzia: 4.14.089 z 20.08.2021

 • Import rnabytok_kls_sp.

Verzia: 4.14.088 z 19.08.2021

 • Oprava tlač fa.

Verzia: 4.14.087 z 18.08.2021

 • Skladové karty Export kariet do XLS doplnený stĺpec okam_stav, disp_stav.
 • Predfaktúry tlač F doplnený text "nie je daňový doklad".

Verzia: 4.14.086 z 16.08.2021

 • Skladové karty tlač etikety "J" zväčšený názov na 72 znakov v pomocnej tabuľke.

Verzia: 4.14.085 z 16.08.2021

 • Doplnená priorita : Dopln_polin (Doplnkové polia v interných dokladoch).

Verzia: 4.14.084 z 13.08.2021

 • Doplnená priorita : Dopln_polia (Doplnkové polia v Paramatroch nákupu).

Verzia: 4.14.083 z 11.08.2021

 • Doplnené priority : evid_parskl (Parametre skladu), evid_oznac_n (nezávislý), evid_oznac_l (), evid_oznac_c ().
 • Doplnená priorita : Dopln_polia (Doplnkové polia v Paramatroch odbytu, nákupu, objednávok). Priority sa doplnia počas konverzie.

Verzia: 4.14.082 z 02.08.2021

 • Faktúry vystavené Prehľady Import z TXT Omega: doplnené rozlišovanie obchodného partnera podľa existencie IČDPH na dodávateľov a nezdaniteľné osoby/občan.

Verzia: 4.14.081 z 30.07.2021

 • Export do webového obchodu Katalog.xml doplnené tagy , , ,; , .

Verzia: 4.14.080 z 20.07.2021

 • Parametre firmy kvartálny plátca dph po vypnutí programu sa prestavil na mesačného. Opravené.