História zmien v aplikácii SHOP

Verzia: 4.08.338 z 19.03.2022

 • Zákaznícke karty Špeciálne funkcie úprava podľa požiadavky generuj EAN.
 • Zápis do výrobných čísel v oasise vyrcis.dbf (z_r1, cisdok).

Verzia: 4.08.337 z 29.11.2021

 • Oprava komunikácie s Elcom EFox eKasa.

Verzia: 4.08.336 z 22.11.2021

 • Nová verzia ovládača pre Kaso TaxIS (1.0.12.0).
 • Kaso TaxIS: pridaná podpora evidencie a tlače paragónov (spätné dohratie bločkov pri nefunkčnej eKase).

Verzia: 4.08.335 z 04.08.2021

 • Za určitých okolností sa v OASIS e chybne číslovali denné uzávierky.

Verzia: 4.08.334 z 12.07.2021

 • Kaso TaxIS: Nastavenie počtu desatinných miest množstva pri tlači bločku.

Verzia: 4.08.333 z 12.05.2021

 • Opravná verzia.

Verzia: 4.08.332 z 26.04.2021

 • Nová verzia ovládača pre Kaso TaxIS (1.0.11.3).

Verzia: 4.08.331 z 16.02.2021

 • Nová verzia ovládača pre Kaso TaxIS (1.0.11.0).
 • Nová verzia ovládača pre Elcom EFox eKasa (4.2.0.417).

Verzia: 4.08.330 z 01.12.2020

 • Elcom EFox eKasa: pridaná podpora servisných udalostí.

Verzia: 4.08.329 z 20.11.2020

 • SET66 opačná logika: po zapnutí sa zobrazuje výstraha o predaji v nulovej DPH.

Verzia: 4.08.328 z 11.09.2020

 • Napzoas.prg: zmenený text pre firma POKLADNA na POKLADŇA. Prevod Ctrl+O.
 • Doplnená Tlač predaja podľa tovarových skupín, tlačí sa aj podľa skladov. Doplnené aj reporty trzbyt15, trzbyts5, trzby_t5, trzby_s5.

Verzia: 4.08.327 z 01.06.2020

 • Oprava veľkosti stĺpca názov v okne predaja (napr. VAR_1.DAT: nazov_20 = 50).

Verzia: 4.08.326 z 19.05.2020

 • Verzia na testovanie.

Verzia: 4.08.325 z 05.02.2020

 • Dotykový display: úprava ovládania pre SET6=XY.
 • V okne "úhrada k vydaniu" upravený výpočet pre úhradu v cudzej mene.

Verzia: 4.08.324 z 24.01.2020

 • Pokladničné doklady: doplnená tlač Ctrl+Y skrátený dodací list bez cien.
 • Po inicializácii FM je možné vytlačiť text na tlačiarni. (napr.: VAR_1.DAT: fiscal_start_text = 'Test FM', fiscal_start_riadkov = 5)

Verzia: 4.08.323 z 19.12.2019

 • Oprava ročnej uzávierky (chyba zálohy OFFLINE adresára).
 • Elcom EFox eKasa: pridaná podpora pre neplatcov dane.
 • Kaso TaxIS: Rozpis DPH pri prehľadovej uzávierke započítava len uzatvorené bločky.

Verzia: 4.08.322 z 21.11.2019

 • Nová verzia ovládača pre Kaso TaxIS (1.0.7.2).
 • Kaso TaxIS: Logovanie všetkých hlásení do súboru taxis.log.
 • Elcom EFox eKasa: pridaná podpora pripojenia cez COM port.

Verzia: 4.08.321 z 14.11.2019

 • Elcom EFox eKasa: oprava položiek so zľavami a prirážkami.
 • Kaso TaxIS: Pridané hlásenie o polohe pre mobilné eKasa (v parametroch Kaso TaxIS).

Verzia: 4.08.320 z 12.11.2019

 • Vylepšená komunikácia s novým Elcom EFox eKasa (testovacia prevádzka).
 • eKasa: Pri vratných obaloch nie je potrebné zadať referenciu vrátenia.

Verzia: 4.08.319 z 11.11.2019

 • Oprava komunikácie s Elcom EFox Tcp.

Verzia: 4.08.318 z 08.11.2019

 • Pridaná podpora nového fiškálneho modulu Elcom EFox eKasa (testovacia prevádzka).

Verzia: 4.08.317 z 29.10.2019

 • Oprava stavov kariet pri OFFLINE režime.
 • Stavy kariet v neuzatvorených bločkoch sa aj po dennej uzávierke zobrazujú v denných pohyboch.
 • Nová verzia ovládača pre Kaso TaxIS (1.0.6.0).

Verzia: 4.08.316 z 30.08.2019

 • Kaso TaxIS: Oprava číslovania denných uzávierok pri prevode do WinOASIS.

Verzia: 4.08.315 z 26.08.2019

 • Nová verzia ovládača pre Kaso TaxIS (1.0.5.1).
 • Kaso TaxIS: ak sa pri predaji zadá záporné množstvo (vrátenie), WinSHOP vyzve na zadanie dátumu predaja a čísla pôvodného bločka.
 • Kaso TaxIS: úprava vzhľadu dennej, prehľadovej, intervalovej a mesačnej uzávierky.

Verzia: 4.08.313 z 02.08.2019

 • Zmena číslovania denných uzávierok pri Kaso TaxIS. Každá denná uzávierka má unikátne číslo.
 • Načítanie denných predajov z CHDÚ pri Kaso TaxIS. Je možné načítať kumulované predaje, úhrady faktúr, vklad a výbery hotovosti. Následne je možné načítať všetky doklady za daný dátum.
 • SHOP Prehľad predaja Ctrl+O: niekedy do oasisu nepošle jednu položku z dennej uzávierky. Prvý pokus o opravu tak, že program pošle položku s prefixom "ii_" v názve.

Verzia: 4.08.312 z 17.07.2019

 • SHOP v režime offline: ročná uzávierka offlineRRRR.

Verzia: 4.08.311 z 10.07.2019

 • Prehľady Prehľad predaja za obdobie F9 Prehľad tržieb: opravená zostava. Bezhotovostné platby boli napočítané nesprávne, ak bol rovnaký kód platby aj čiastka.

Verzia: 4.08.310 z 10.07.2019

 • SHOP v režime offline opravená chyba: program nenuloval denné predaje. Nutná je konverzia databázy subor\pom_kar, kde bolo dph na 16 znakov. Nové DKP má 17 znakov, preto program nenašiel predaj z pokladne a neznuloval ho.

Verzia: 4.08.309 z 08.07.2019

 • Denná a Prehľadová uzávierka tlačí DKP a čas pre ľahšie rozlíšenie viacerých SHOProv.

Verzia: 4.08.308 z 03.07.2019

 • Nová verzia ovládača pre Kaso TaxIS (1.0.4.0).
 • Denná uzávierka pri Kaso TaxIS tlačí rozpis DPH z dát denného predaja.
 • Mesačná uzávierka pri Kaso TaxIS tlačí rozpis DPH z dát mesačných predajov.
 • Intervalová uzávierka pri Kaso TaxIS tlačí rozpis DPH z dát mesačných predajov.

Verzia: 4.08.307 z 27.06.2019

 • Nová verzia ovládača pre Kaso TaxIS
 • Prehľady Prehľad predaja za obdobie F9: pribudla zostava Prehľad tržieb, ktorá vytlačí sumárne tržby za zvolený dátumový rozsah. Tržby sú rozdelené podľa predaja tovaru a tržby z úhrad faktúr, rozpísané sú platidlá Hotovosť/PK/Poukážka/Šeky/...

Verzia: 4.08.306 z 20.06.2019

 • Evidencia zásuvky zobrazuje aj čas zápisu.
 • Zmena textov v okne prehľadu zásuvky.
 • SET81 (kontrola predaja a EFox) je ignorovaný pri Kaso TaxIS.
 • Kuchyňa Objednávka do kuchyne opravená tlač: program vytvoril metrový bloček s grafickými znakmi. Starý report je nahradený novým.

Verzia: 4.08.305 z 18.06.2019

 • Nová verzia ovládača pre Kaso TaxIS s podporou RDP (verzia: 1.00.017).
 • Tlač denných vkladov, výberov a zostatku hotovosti v poznámke dennej uzávierky.

Verzia: 4.08.304 z 13.06.2019

 • Pri otvorených stoloch sa nepreveruje existencia bločku vo fiškálnej tlačiarni (pri Kaso TaxIS funkcia trvala dlho).
 • Pridaná možnosť zobraziť dnešné a OFF LINE doklady priamo z menu predaja (platí pre Kaso TaxIS).

Verzia: 4.08.303 z 10.06.2019

 • Úpravy komunikácie s fiškálnymi tlačiarňami.
 • Oprava výpočtu DPH na bločkoch pre Kaso TaxIS.
 • Pridaná podpora RAS (Rest Api Server) pripojenia pre Kaso TaxIS.

Verzia: 4.08.302 z 10.06.2019

 • Úpravy komunikácie s fiškálnymi tlačiarňami.

Verzia: 4.08.301 z 06.06.2019

 • Úpravy komunikácie s fiškálnymi tlačiarňami.

Verzia: 4.08.300 z 30.05.2019

 • Pridaná podpora nového fiškálneho modulu Kaso TaxIS.

Verzia: 4.08.299 z 05.04.2019

 • Ak je vo var_1.dat dopísaný riadok nacitaj_p_cen=1, tak program pri každom bločku nanovo načíta predajnú cenu z parametrov pokladne.

Verzia: 4.08.298 z 05.12.2018

 • Zákaznícke karty a nastavenie tevos="čč" : opravená chyba pri prepočte na akciové ceny. Po zadaní zákazníckej karty program doťahuje na bloček akciové ceny, ale dotiahol aj nulovú akciovú cenu a mal ponechať nenulovú neakciovú.

Verzia: 4.08.297 z 27.11.2018

 • EET: Pridaná možnosť posielať sumy s rozpisom DPH pre platcov dane.

Verzia: 4.08.296 z 23.11.2018

 • Zákaznícke karty a nastavenie tevos="čč" : opravená chyba pri prepočte na akciové ceny. Po zadaní zákazníckej karty program doťahuje na bloček akciové ceny, ale dotiahol aj nulovú akciovú cenu a mal ponechať nenulovú neakciovú.

Verzia: 4.08.295 z 14.11.2018

 • Doplnená možnosť zadávať a predávať na viac desatinných miest bez napojenia na sklad WinOASIS u.

Verzia: 4.08.294 z 12.11.2018

 • Parametre pokladne : doplnené zafajkávatko "Tlač recyklačný fond" program po každej položke hľadá na skladovej karte kód recyklačnej skupiny a ak nájde, tak v číselníku recyklačného fondu hľadá príslušný poplatok.

Verzia: 4.08.293 z 23.10.2018

 • Zákaznícke karty a nastavenie tevos="čč" : nulovacie klávesy Alt+A.

Verzia: 4.08.292 z 16.10.2018

 • Zákaznícke karty a nastavenie tevos="čč" : nulovacie klávesy Alt+A červený krížik znuloval kredit opravené, fokus nastavený na "Ulož".

Verzia: 4.08.291 z 09.10.2018

 • Zákaznícke karty a nastavenie tevos="čč" : nulovacie klávesy Alt+A upravené otázkou "Naozaj ponížiť ..".

Verzia: 4.08.290 z 04.10.2018

 • Zákaznícke karty a nastavenie tevos="čč" : doplnená informácia o kumulovanom obrate a nulovacie klávesy Alt+A.

Verzia: 4.08.289 z 10.09.2018

 • Dotykový display úprava vzhľadu tlačidiel. Doplnený VAR_1.DAT o d_display_fontsize (napr. 11).

Verzia: 4.08.288 z 26.07.2018

 • Množstevné zľavy upravený algoritmus podľa WinOASIS u.