SunSoft
| PODNIKOVÝ SOFTWARE

História zmien v aplikácii SHOP

Verzia: 4.08.327 z 01.06.2020

 • Oprava veľkosti stĺpca názov v okne predaja (napr. VAR_1.DAT: nazov_20 = 50).

Verzia: 4.08.326 z 19.05.2020

 • Verzia na testovanie.

Verzia: 4.08.325 z 05.02.2020

 • Dotykový display: úprava ovládania pre SET6=XY.
 • V okne "úhrada k vydaniu" upravený výpočet pre úhradu v cudzej mene.

Verzia: 4.08.324 z 24.01.2020

 • Pokladničné doklady: doplnená tlač Ctrl+Y skrátený dodací list bez cien.
 • Po inicializácii FM je možné vytlačiť text na tlačiarni. (napr.: VAR_1.DAT: fiscal_start_text = 'Test FM', fiscal_start_riadkov = 5)

Verzia: 4.08.323 z 19.12.2019

 • Oprava ročnej uzávierky (chyba zálohy OFFLINE adresára).
 • Elcom EFox eKasa: pridaná podpora pre neplatcov dane.
 • Kaso TaxIS: Rozpis DPH pri prehľadovej uzávierke započítava len uzatvorené bločky.

Verzia: 4.08.322 z 21.11.2019

 • Nová verzia ovládača pre Kaso TaxIS (1.0.7.2).
 • Kaso TaxIS: Logovanie všetkých hlásení do súboru taxis.log.
 • Elcom EFox eKasa: pridaná podpora pripojenia cez COM port.

Verzia: 4.08.321 z 14.11.2019

 • Elcom EFox eKasa: oprava položiek so zľavami a prirážkami.
 • Kaso TaxIS: Pridané hlásenie o polohe pre mobilné eKasa (v parametroch Kaso TaxIS).

Verzia: 4.08.320 z 12.11.2019

 • Vylepšená komunikácia s novým Elcom EFox eKasa (testovacia prevádzka).
 • eKasa: Pri vratných obaloch nie je potrebné zadať referenciu vrátenia.

Verzia: 4.08.319 z 11.11.2019

 • Oprava komunikácie s Elcom EFox Tcp.

Verzia: 4.08.318 z 08.11.2019

 • Pridaná podpora nového fiškálneho modulu Elcom EFox eKasa (testovacia prevádzka).

Verzia: 4.08.317 z 29.10.2019

 • Oprava stavov kariet pri OFFLINE režime.
 • Stavy kariet v neuzatvorených bločkoch sa aj po dennej uzávierke zobrazujú v denných pohyboch.
 • Nová verzia ovládača pre Kaso TaxIS (1.0.6.0).

Verzia: 4.08.316 z 30.08.2019

 • Kaso TaxIS: Oprava číslovania denných uzávierok pri prevode do WinOASIS.

Verzia: 4.08.315 z 26.08.2019

 • Nová verzia ovládača pre Kaso TaxIS (1.0.5.1).
 • Kaso TaxIS: ak sa pri predaji zadá záporné množstvo (vrátenie), WinSHOP vyzve na zadanie dátumu predaja a čísla pôvodného bločka.
 • Kaso TaxIS: úprava vzhľadu dennej, prehľadovej, intervalovej a mesačnej uzávierky.

Verzia: 4.08.313 z 02.08.2019

 • Zmena číslovania denných uzávierok pri Kaso TaxIS. Každá denná uzávierka má unikátne číslo.
 • Načítanie denných predajov z CHDÚ pri Kaso TaxIS. Je možné načítať kumulované predaje, úhrady faktúr, vklad a výbery hotovosti. Následne je možné načítať všetky doklady za daný dátum.
 • SHOP Prehľad predaja Ctrl+O: niekedy do oasisu nepošle jednu položku z dennej uzávierky. Prvý pokus o opravu tak, že program pošle položku s prefixom "ii_" v názve.

Verzia: 4.08.312 z 17.07.2019

 • SHOP v režime offline: ročná uzávierka offlineRRRR.

Verzia: 4.08.311 z 10.07.2019

 • Prehľady Prehľad predaja za obdobie F9 Prehľad tržieb: opravená zostava. Bezhotovostné platby boli napočítané nesprávne, ak bol rovnaký kód platby aj čiastka.

Verzia: 4.08.310 z 10.07.2019

 • SHOP v režime offline opravená chyba: program nenuloval denné predaje. Nutná je konverzia databázy subor\pom_kar, kde bolo dph na 16 znakov. Nové DKP má 17 znakov, preto program nenašiel predaj z pokladne a neznuloval ho.

Verzia: 4.08.309 z 08.07.2019

 • Denná a Prehľadová uzávierka tlačí DKP a čas pre ľahšie rozlíšenie viacerých SHOProv.

Verzia: 4.08.308 z 03.07.2019

 • Nová verzia ovládača pre Kaso TaxIS (1.0.4.0).
 • Denná uzávierka pri Kaso TaxIS tlačí rozpis DPH z dát denného predaja.
 • Mesačná uzávierka pri Kaso TaxIS tlačí rozpis DPH z dát mesačných predajov.
 • Intervalová uzávierka pri Kaso TaxIS tlačí rozpis DPH z dát mesačných predajov.

Verzia: 4.08.307 z 27.06.2019

 • Nová verzia ovládača pre Kaso TaxIS
 • Prehľady Prehľad predaja za obdobie F9: pribudla zostava Prehľad tržieb, ktorá vytlačí sumárne tržby za zvolený dátumový rozsah. Tržby sú rozdelené podľa predaja tovaru a tržby z úhrad faktúr, rozpísané sú platidlá Hotovosť/PK/Poukážka/Šeky/...

Verzia: 4.08.306 z 20.06.2019

 • Evidencia zásuvky zobrazuje aj čas zápisu.
 • Zmena textov v okne prehľadu zásuvky.
 • SET81 (kontrola predaja a EFox) je ignorovaný pri Kaso TaxIS.
 • Kuchyňa Objednávka do kuchyne opravená tlač: program vytvoril metrový bloček s grafickými znakmi. Starý report je nahradený novým.

Verzia: 4.08.305 z 18.06.2019

 • Nová verzia ovládača pre Kaso TaxIS s podporou RDP (verzia: 1.00.017).
 • Tlač denných vkladov, výberov a zostatku hotovosti v poznámke dennej uzávierky.

Verzia: 4.08.304 z 13.06.2019

 • Pri otvorených stoloch sa nepreveruje existencia bločku vo fiškálnej tlačiarni (pri Kaso TaxIS funkcia trvala dlho).
 • Pridaná možnosť zobraziť dnešné a OFF LINE doklady priamo z menu predaja (platí pre Kaso TaxIS).

Verzia: 4.08.303 z 10.06.2019

 • Úpravy komunikácie s fiškálnymi tlačiarňami.
 • Oprava výpočtu DPH na bločkoch pre Kaso TaxIS.
 • Pridaná podpora RAS (Rest Api Server) pripojenia pre Kaso TaxIS.

Verzia: 4.08.302 z 10.06.2019

 • Úpravy komunikácie s fiškálnymi tlačiarňami.

Verzia: 4.08.301 z 06.06.2019

 • Úpravy komunikácie s fiškálnymi tlačiarňami.

Verzia: 4.08.300 z 30.05.2019

 • Pridaná podpora nového fiškálneho modulu Kaso TaxIS.

Verzia: 4.08.299 z 05.04.2019

 • Ak je vo var_1.dat dopísaný riadok nacitaj_p_cen=1, tak program pri každom bločku nanovo načíta predajnú cenu z parametrov pokladne.

Verzia: 4.08.298 z 05.12.2018

 • Zákaznícke karty a nastavenie tevos="čč" : opravená chyba pri prepočte na akciové ceny. Po zadaní zákazníckej karty program doťahuje na bloček akciové ceny, ale dotiahol aj nulovú akciovú cenu a mal ponechať nenulovú neakciovú.

Verzia: 4.08.297 z 27.11.2018

 • EET: Pridaná možnosť posielať sumy s rozpisom DPH pre platcov dane.

Verzia: 4.08.296 z 23.11.2018

 • Zákaznícke karty a nastavenie tevos="čč" : opravená chyba pri prepočte na akciové ceny. Po zadaní zákazníckej karty program doťahuje na bloček akciové ceny, ale dotiahol aj nulovú akciovú cenu a mal ponechať nenulovú neakciovú.

Verzia: 4.08.295 z 14.11.2018

 • Doplnená možnosť zadávať a predávať na viac desatinných miest bez napojenia na sklad WinOASIS u.

Verzia: 4.08.294 z 12.11.2018

 • Parametre pokladne : doplnené zafajkávatko "Tlač recyklačný fond" program po každej položke hľadá na skladovej karte kód recyklačnej skupiny a ak nájde, tak v číselníku recyklačného fondu hľadá príslušný poplatok.

Verzia: 4.08.293 z 23.10.2018

 • Zákaznícke karty a nastavenie tevos="čč" : nulovacie klávesy Alt+A.

Verzia: 4.08.292 z 16.10.2018

 • Zákaznícke karty a nastavenie tevos="čč" : nulovacie klávesy Alt+A červený krížik znuloval kredit opravené, fokus nastavený na "Ulož".

Verzia: 4.08.291 z 09.10.2018

 • Zákaznícke karty a nastavenie tevos="čč" : nulovacie klávesy Alt+A upravené otázkou "Naozaj ponížiť ..".

Verzia: 4.08.290 z 04.10.2018

 • Zákaznícke karty a nastavenie tevos="čč" : doplnená informácia o kumulovanom obrate a nulovacie klávesy Alt+A.

Verzia: 4.08.289 z 10.09.2018

 • Dotykový display úprava vzhľadu tlačidiel. Doplnený VAR_1.DAT o d_display_fontsize (napr. 11).

Verzia: 4.08.288 z 26.07.2018

 • Množstevné zľavy upravený algoritmus podľa WinOASIS u.

Verzia: 4.08.287 z 19.06.2018

 • Zákaznícke zľavy kombinácia s nastavením "zak_kar_dph" a "zak_kar_bonus".

Verzia: 4.08.286 z 12.06.2018

 • Zafajknute "Vyčísliť jednotlivé položkové zľavy(prirážky)": doplnená podmienka LEFT(nazov,1)<>"*", aby neboli vyčíslené zľavy pre karty, na ktoré sa nemôžu uplatniť zľavy.

Verzia: 4.08.285 z 27.04.2018

 • Oprava ukladania pozície okna.
 • Zákaznícke karty PK Solvent.

Verzia: 4.08.284 z 25.04.2018

 • Zákaznícke karty: zmena predajných cien na bločku podľa cenovej hladiny, ktorá je nastavená v Parametroch zákazníckych zliav.

Verzia: 4.08.283 z 08.03.2018

 • Zákaznícke karty: bloček je možné dodatočne priradiť zákazníckej karte cez Špeciálne funkcie.

Verzia: 4.08.282 z 14.02.2018

 • Upozornenie na predaj komodity teraz funguje aj pri offline režime.

Verzia: 4.08.281 z 05.01.2018

 • Queens: párovanie záloh z predošlého roka.
 • Oprava upozornenia na predaj komodity.

Verzia: 4.08.279 z 05.01.2018

 • Zákaznícke karty var_1.dat a dvojznak.prefix (oprava pre vahy 04.01.2018).
 • Queens: párovanie záloh z predošlého roka.

Verzia: 4.08.278 z 03.01.2018

 • Zákaznícke karty var_1.dat a dvojznakový prefix : zmenené vyhľadávanie zákazníckej karty.
 • SET87 = 1 Zapnutie upozornenia na predaj komodity.
 • Upozornenie obsluhy ERP na § 69 ods. 12 písm. f a g komodity (SET87 kód1)

Verzia: 4.08.277 z 15.11.2017

 • Zákaznícke karty var_1.dat a dvojznakový prefix : opravená chyba pri storne položky.

Verzia: 4.08.276 z 26.10.2017

 • Pri off line režime po importe skladových kariet sa nevymaže zbalený súbor na serveri.