• OASIS1 - trend vývoja tržieb a marže zo všetkých možných uhlov pohľadu.
 • OASIS2 - stav pohľadávok a záväzkov v ľubovoľnom členení omeškania po splatnosti, stav nezaplatených záloh a preddavkov z predfaktúr.
 • OASIS3 - trend vývoja pohľadávok a záväzkov v ľubovoľnom členení omeškania po splatnosti - trend vývoja nezaplatených záloh a preddavkov z predfaktúr.
 • OASIS4 - trend vývoja skladových zásob (hodnotovo aj množstevne).
 • OASIS5 - trend vývoja obrátkovosti skladových zásob (v skladových aj predajných cenách).
 • OASIS6 - trend vývoja nepohyblivých skladových zásob (v skladových aj predajných cenách).
 • OASIS7 - trend vývoja nákupu zo všetkých možných uhlov pohľadu.
 • OASIS8 - prehľad všetkých skladových aj fakturačných pohybov.
 • PU1 - trend vývoja finančných prostriedkov v pokladniach a na bankových účtoch PU.
 • PU2 - analýza účtovných dokladov z denníkov PU.
 • JU1 - trend vývoja finančných prostriedkov v pokladniach a na bankových účtoch JU.
 • VLAST - ľubovoľný prehľad, naprogramovaný podľa užívateľských požiadaviek.