BI je business intelligencie nástroj pre všetkých manažérov a vedúcich, ktorí už nechcú riadiť svoje firmy len intuitívne, ale na základe včasných a presných obchodných a ekonomických informácií. BI aplikácia sa zameriava práve na tento problém - „vydoluje“ akékoľvek údaje z ekonomických programov SunSoft, spracuje ich a prevedie do aplikácie MS Excel. Tu sú načítané údaje k dispozícii v tabuľkovej a grafickej forme pre okamžitú analýzu, rozhodovanie alebo ďalšie spracovanie.