Otvorená platforma

Aplikácia je postavená na základe softvérovej platformy SunSoft.NET, čo umožňuje prispôsobiť základný systém PRO individuálnym požiadavkám užívateľov.

Bezplatné prispôsobenie aplikácie na mieru

  • vlastné pohľady na dáta (výber, poradie a názvy stĺpcov),
  • vlastný dizajn vstupných formulárov (individuálne, alebo skupinové),
  • vlastné tlačové zostavy,
  • vlastné analytické výstupy typu kontingenčná tabuľka,
  • individuálne importy dát z formátu XLS.

Výsledkom je výrazná úspora finančných prostriedkov a času, nakoľko netreba takéto úpravy programovať.

Vývoj na mieru

Otvorená programová platforma umožňuje doprogramovať do systému PRO takmer ľubovoľné funkcie, či agendy a jednoducho ho prispôsobiť vlastným potrebám.

Príklady prispôsobenia

  • Evidencia výberových konaní a zmlúv s grafickým zobrazením ich časového priebehu.
  • Sledovanie reklamných plôch a ich vyťaženosti (pre mediálne agentúry).
  • Servisné zásahy so sledovaním pracovníkov a použitých vozidiel.
  • Integrácia kalkulácií v XLS prílohách do sumáru výnosov a nákladov projektov.
  • A mnohé ďalšie...