Riadenie obchodných tímov a vzťahov so zákazníkmi (CRM)

Obchodným spoločnostiam poskytuje aplikácia dokonalú kontrolu nad obchodnými prípadmi, vrátane ich kompletnej histórie. Výsledkom je vyššia produktivita obchodných tímov, úspora času vedúcich a 100% zastupiteľnosť obchodníkov.

Manažment pracovných skupín

Aplikácia poskytuje manažérom flexibilné nástroje na zadávanie a sledovanie projektov a úloh. Výsledkom je úspora času, zníženie nákladov, zvýšenie výkonnosti pracovníkov a kvalitnejšie podklady pre rozhodovanie.

Podpora schvaľovacích procesov

PRO umožňuje prostredníctvom definovaných schvaľovacích predpisov zefektívniť a účinne riadiť aj schvaľovací proces vo firme. V kombinácii so systémom OptimiDoc dokáže aplikácia z naskenovaných dokumentov automaticky vygenerovať kompletný schvaľovací predpis. Výsledkom je zjednodušenie a zrýchlenie schvaľovacieho procesu.

Riadenie advokátskej kancelárie

Rozšírenie aplikácie PRO pre advokátske kancelárie poskytuje maximálnu kontrolu nad spismi a súvisiacimi prílohami a úlohami. Prepojenie spisov s evidenciou pošty zabezpečuje dokonalý dohľad nad dôležitými dokumentami. Výsledkom je zefektívnenie práce so spismi, úspora času a zvýšenie produktivity celej kancelárie.

Podpora manažmentu hotela

Ideálny softvérový doplnok do väčších hotelov. Pomáha zefektívniť komunikáciu medzi recepciou a ostatným personálom. Podporuje evidenciu dochádzky a zjednodušuje plánovanie rozpisov. Výsledkom je plynulejšie a efektívnejšie riadenie chodu hotela.