Viac ako 60 našich zákazníkov používa riešenie pre pracovné tímy a CRM.
Tu uvádzame niektoré vybrané referencie.

  • Eurokontakt s.r.o., Banská Bystrica - p. Benko
  • H-soft s.r.o., Považská Bystrica - p. Hanajík
  • Tomirtech s.r.o., Liptovský Mikuláš - p. Frank
  • Král s.r.o., Žilina – p. Piesecká
  • St.Nicolaus-trade a.s., Bratislava – p. Berec