Správa VTZ a plánovanie prehliadok

Pre spoločnosti ale aj pre jednotlivých revíznych technikov poskytuje aplikácia dokonalú evidenciu všetkých druhov vyhradených technických zariadení, sledovanie termínov revízií a ich plánovanie. Výsledkom je okamžitá kontrola a nulová pravdepodobnosť používať zariadenie bez revíznej prehliadky.

Školenia osôb

Presnou evidenciou o školených osobách (BOZP, OPP, obsluha motorových vozíkov, pilčíkov, atď) a automatickým generovaním nasledujúcich termínov sprehľadní plánovanie školení v každej organizácii.Výsledkom je rýchle a efektívne plánovanie periodických školení v dostatočnom časovom predstihu.

Výkaz prác

Sledovaním odpracovaných hodín pri odstraňovaní porúch a evidenciou spotreby použitého materiálu vznikajú cenné údaje pre štatistické vyhodnotenie a zvýšenie efektivity údržby zariadení. Výsledkom je okamžitý prehľad a kontrola evidencie výkazov prác k prehliadkam a poruchám.