SunSoft
| PODNIKOVÝ SOFTWARE

Aplikácia zabezpečuje evidenciu vyhradených technických zariadení v súlade s vyhláškou MPSVaR č.508/2009 Z.z. §8. Medzi ďalšie moduly patrí sledovanie prehliadok, tvorba revíznych správ a plánovanie školení.