Otvorená platforma SunSoft.NET

Naša firma vyvinula aplikačnú softvérovú platformu SunSoft.NET, čo umožňuje flexibilne prispôsobiť základný systém individuálnym požiadavkám užívateľov, prípadne napísať nový modul, alebo kompletnú novú aplikáciu.

Bezplatné prispôsobenie aplikácie na mieru

  • vlastné pohľady na dáta (výber, poradie a názvy stĺpcov),
  • vlastný dizajn vstupných formulárov (individuálne, alebo skupinové),
  • vlastné tlačové zostavy,
  • vlastné analytické výstupy typu kontingenčná tabuľka,
  • individuálne importy dát z formátu XLS.

Výsledkom je výrazná úspora finančných prostriedkov a času, nakoľko netreba takéto úpravy programovať.

Vývoj na mieru

Otvorená programová platforma umožňuje doprogramovať takmer ľubovoľné funkcie, či agendy a jednoducho ho prispôsobiť vlastným potrebám.

Technické parametre platformy SunSoft.NET

  • Postavené na systémovej platforme Microsoft .NET Framework 4.0
  • Možnosť výberu databázového systému: MS SQL, MySQL, PostgreSQL, Firebird...
  • Všetky výstupy exportovateľné do rozličných formátov (PDF, RTF, XLS, HTML, obrázok...)
  • Možnosť vytvoriť desktopové aj webové užívateľské rozhranie.