Softvérové riešenie pre maloobchodnú predajňu


Ponúkame rad vyspelých a overených riešení na báze aplikácií OASIS, SHOP a novej generácií fiškálnych modulov. Vaša maloobchodná predajňa môže byť vybavená podľa veľkosti a nárokov dvoma základnými pokladničnými riešeniami:

Pokladničný softvér + eKasa TaxIS

Pozostáva z eKasa modulu TaxIS, bločkovej tlačiarne, pokladničného softvéru SHOP a fakturačno-skladového modulu OASIS.

Systém je určený pre prevádzky, ktoré vyžadujú on-line sledovanie stavu zásob, prepracovaný systém predajných cien a zliav, prípadne zákaznícky vernostný program. OASIS poskytuje registračnej pokladnici on-line zoznam predajných kariet z viacerých skladov, kde sa okamžite premietajú zmeny predajných cien a stavy skladových zásob. Riešenie umožňuje napojenie viacerých pokladníc v lokálnej sieti na centrálny skladový systém. Toto riešenie je vhodné aj pre kombináciu veľkoobchodu s maloobchodom.

V prípade siete predajní sú k dispozícii online aj offline riešenia prepojenia centrály s predajňami - viac informácií nájdete na stránke Riešenie pre sieť predajní a pre vzdialené prevádzky.

Ďalšie informácie:

Obchodný systém OASIS + klasická registračná pokladnica

Pozostáva z klasickej registračnej pokladnice prepojenej s obchodným a skladovým modulom OASIS.

Tento systém je určený pre menej náročné prevádzky, ktoré potrebujú denne sledovať sklad, nevyžadujú však on-line sledovanie stavu zásob a používajú jednoduchší systém predajných cien a zliav. OASIS umožňuje kedykoľvek nahrať do registračnej pokladnice zoznam predajných kariet so zvolenými cenami a spätne načítať predaje vo forme uzávierkových dokladov. Tieto doklady je možné automaticky zúčtovať.

Systém off-line prepojenia obchodného systému OASIS a prenosnej registračnej pokladnice je možné výhodne využiť aj pri mobilnom predaji.

Ďalšie informácie: