Príklady riešenia pre rôzne typy predajní

Malá predajňa

Má nízke nároky na prehľad o aktuálnom stave zásob, jednoduchú cenovú politiku a nemení často predajné ceny (malé potraviny, železiarstvo a pod.). Riešením je prepojenie klasickej registračnej pokladnice napr. Elcom EURO 150, alebo 150 s obchodným systémom OASIS. K pokladnici je možné v prípade potreby pripojiť snímač čiarového kódu. Počítač je spravidla umiestnený v kancelárii a s pokladnicou je trvalo prepojený káblom. Riešenie je typu off-line - presný stav zásob je známy až po prenose dennej uzávierky z kasy do OASIS-u a aktualizácia cien z počítača do pokladnice sa deje manuálne na pokyn obsluhy. OASIS poskytuje kompletnú prácu so všetkými druhmi dokladov a komfortnú inventarizáciu zásob. Systém neumožňuje pracovať s rôznymi cenovými hladinami a zľavami.

Malá predajňa s vyššími nárokmi

Má len jedno pokladničné miesto, ale vyžaduje vyšší komfort predaja, prípadne potrebuje pracovať intenzívne s cenami, aktuálnymi stavmi alebo výrobnými číslami (predajňa HW, elektroniky, drogéria,...). Riešením je použitie počítača s eKasa pokladničným systémom SHOP a obchodným systémom OASIS. Počítačová pokladnica je on-line prepojená sieťou s počítačom v kancelárii, kde beží OASIS. Všetky zmeny stavu zásob a zmeny cien sa okamžite premietajú v celom systéme a pokladňa vie pracovať so systémom predajných cien a zliav. V prípade potreby môže byť celý systém SHOPPER-OASIS inštalovaný na jednom počítači. OASIS poskytuje kompletnú prácu so všetkými druhmi dokladov, komfortnú inventarizáciu zásob a sledovanie výrobných čísel, či obalov. Už táto základná konfigurácia umožňuje využiť všetky hardvérové zariadenia pre predajne uvedené vyššie.

Stredne veľká predajňa s viacerými PC pokladnicami

Základnou črtou takejto prevádzky je prepojenie viacerých počítačových registračných pokladníc na jeden centrálny server (väčšie predajne všetkých typov - od potravín až po odevy). Súčasťou prevádzky bývajú aj viaceré kancelárske počítače určené na prácu s dokladmi a cenami. Riešením tohto typu je podobne ako v predchádzajúcom prípade on-line prepojenie eKasa pokladníc typu SHOP s centrálnym OASIS-om. Často sa využíva vernostný systém so zákazníckymi kartami, či podpora platobných kariet. V potravinách je bežné použitie elektronických váh, kde pokladňa vie načítať vážený tovar z vytlačeného čiarového kódu. Výraznú úsporu času umožňuje vykonanie inventúry na viacerých počítačoch (aj pokladniciach) súčasne.

Sieť maloobchodných predajní

V situácii keď je potrebné riadiť viac maloobchodných predajní z jednej centrály, vieme ponúknuť dve základné riešenia. Off-line prostredníctvom elektronickej výmeny dokladov, cien a ďalších údajov medzi prevádzkami a modernejší on-line terminálový systém. Obe riešenia sú bližšie popísané v sekcii Riešenie pre sieť predajní a pre vzdialené prevádzky. Pri veľkom množstve prijímaného tovaru a rozsiahlych inventúrach je možné s výhodou využiť automatizovanú tvorbu dokladov prostredníctvom prenosných dátových terminálov so zabudovaným snímačom čiarových kódov.

Obchodný dom

Je tvorený viacerými predajnými oddeleniami s väčším množstvom pokladničných miest. V takomto prípade je osvedčené použitie kompletne vybavených eKasa pokladničných systémov SHOP sieťovo napojených na centrálny OASIS. Blokovanie urýchľujú pultové snímače čiarového kódu, komfort platieb je možné zvýšiť prepojením pokladne s platobným terminálom. Pri príjme tovaru pomáhajú prenosné dátové terminály a označovanie tovaru uľahčuje tlač regálových a tovarových etikiet aj s čiarovým kódom. V systéme sa intenzívne využíva systém prístupových práv na zabezpečenie transparentnosti všetkých operácií.

Mobilný predaj

Niekedy je vyžadovaný hotovostný predaj, či príjem objednávok priamo u zákazníka - v takomto prípade je možné použiť buď klasickú prenosnú registračnú pokladnicu, alebo v prípade potreby práce s rôznymi dokladmi alebo vyššieho komfortu počítačový systém. Nakoľko je fiškálny modul eKasa pripojený cez USB rozhranie, môže pokladničný systém SHOP bežať na takmer akomkoľvek prenosnom počítači s USB portami, ako je notebook, či tablet PC.