Vlastnosti maloobchodného riešenia a podporovaný hardvér

Prehľad niektorých špecifických vlastností maloobchodného riešenia

 • 8 cenových hladín, viac druhov zliav.
 • Príjem a predaj tovaru cez snímač čiarového kódu.
 • Rýchla inventúra skladu alebo tovarovej skupiny k určitému dátumu (aj cez čiarové kódy).
 • Objednávanie tovaru cez katalógové čísla dodávateľa, alebo cez EAN.
 • Podpora hromadných (zberných) faktúr a dodávateľských zliav pri nákupe tovaru.
 • Automatická tvorba objednávok podľa minimálneho a doporučeného stavu zásob.
 • Možnosť detailného sledovania tržieb, marže, nepohyblivých zásob a obrátky tovaru cez manažérsky modul ISM.
 • Sledovanie obalového konta na jednotlivých dodávateľov. Oddeliteľné a neoddeliteľné obaly – príjem tovaru cez obaly (palety, prepravky...). Predaj tovaru spolu s neoddeliteľným obalom (napr. fľašou).
 • Tlač tovarových a regálových etikiet aj s čiarovým kódom
 • Spolupráca s váhami - možnosť načítať vážený tovar z čiarového kódu (váha + kód tovaru).
 • Sledovanie výrobných čísel pri nákupe aj predaji, tlač záručných listov.
 • Podpora bezhotovostného predaja (platobné karty, stravné lístky, poukážky...).
 • Vernostný systém - možnosť evidencie zákazníkov, uplatňovanie vernostných zliav cez zákaznícke karty.

Podporovaný hardvér pre predajne

Počítačová registračná pokladnica SHOPPER umožňuje pripojenie rôznych HW pokladničných zariadení s cieľom zabezpečiť maximálny výkon a komfort predaja. V rámci komplexných služieb v oblasti pokladničných systémov poskytujeme poradenstvo pri výbere pokladničného hardvéru, aj jeho prípadnú dodávku.

 • eKasa TaxIS
 • Bločkové tlačiarne
 • Snímače čiarového kódu (Metrologic, akékoľvek klávesnicové snímače EAN)
 • Pokladničné peňažné zásuvky
 • Externé zákaznícke displeje (Virtuos)
 • Elektronické váhy (Martes)
 • Prenosné dátové terminály s integrovaným laserovým snímačom čiarových kódov (Unitech, Symbol)
 • Tlačiarne čiarových kódov (Zebra)
 • Platobné terminály (AXA)