Riešenie pre obchodnú a veľkoobchodnú spoločnosť


Pre obchodnú a veľkoobchodnú firmu je optimálny balík modulov OASIS. Okrem štandardných operácií s objednávkami, faktúrami a skladom sú k dispozícii aj ďalšie špecializované funkcie. Spravidla je napojený na podvojné účtovníctvo, odkiaľ preberá úhrady pre operatívne saldokonto a odovzdáva účtovné údaje faktúr a skladu.
Viac o systéme OASIS.

Základné vlastnosti OASIS-u pre veľkoobchod