Riešenie pre sieť predajní a vzdialené prevádzky


Synchronizácia údajov medzi vzdialenými pracoviskami je náročná úloha a vyžaduje väčšinou zložitejšie softvérové a technické riešenie. Naše aplikácie SunSoft EcoSun umožňujú prepojiť centrálu a viac prevádzok vzájomne medzi sebou dvoma rôznymi spôsobmi:
- ON-LINE cez internetovú linku a Microsoft Windows server s terminálovými službami
- OFF-LINE pomocou exportných a importných funkcií OASIS-u.

On-line terminálové riešenie (aj s PC registračnými pokladnicami)

  • Terminálové online riešenie je založené na využití servera Microsoft Windows 2003-2012 s terminálovými službami. Vzdialení užívatelia sa cez internetovú linku prihlásia na terminálový server pod vlastným účtom a pracujú so všetkými aplikáciami rovnako ako užívatelia pripojení v lokálnej sieti.
  • Naše riešenie podporuje aj online terminálové pripojenie PC registračných pokladníc založených na eKasa riešení TaxIS. V takomto prípade je na vzdialenom PC len TaxIS s bločkovou tlačiarňou - pokladničný softvér SHOP sa nachádza na serveri, kde online spolupracuje so skladovým systémom OASIS.
  • Bližší popis maloobchodného systému s eKasa systémom TaxIS nájdete na stránke Riešenie pre maloobchodnú predajňu.

Off-line riešenie

Toto riešenie je založené na exportných a importných funkciách fakturačného a skladového modulu OASIS.

Flexibilita prenosov a výmeny dát

  • Dáta medzi vzdialenými prevádzkami je možné prenášať na rôznych médiách - exportované dáta predstavujú skupinu niekoľkých komprimovaných súborov, ktoré je možné ľahko uložiť na USB disk, napáliť na CD, prípadne poslať e-mailom.
  • Pre náročnejších zákazníkov je k dispozícii možnosť poloautomatického exportu-importu e-mailom prostredníctvom aplikácie Microsoft Outlook 2003 (alebo vyššej). V takomto prípade OASIS automaticky odošle exportné dáta na určené mailové adresy a na druhej strane načíta z došlej pošty príslušné maily, spracuje ich a automaticky naimportuje dáta.
  • K dispozícii je aj systém ON-LINE funkcií pre výmeny dát medzi vzdialenými prevádzkami. Medzi základné funkcie patrí okamžité načítanie stavu zásob na určenej skladovej karte zo vzdialených skladov. Toto riešenie nevyžaduje žiadny špeciálny HW, ani SW, postačí PC s Windows pripojené na internet.

Synchronizácia podľa aplikačnej logiky

  • Mechanizmus OFF line prepojenia vzdialených prevádzok umožňuje synchronizovať skladové karty, obchodných partnerov a všetky typy dokladov medzi vzdialenými pracoviskami s dodržaním aplikačnej logiky.
  • Pri exporte dokladov je existuje niekoľko možností pre výber dát - zmenené doklady, podľa rozsahu dátumov a čísel dokladov, vybrané doklady a pod. Exportovaný doklad so sebou nesie príslušné skladové karty, údaje o partnerovi, prípadne úhrady a ďalšie súvisiace údaje.
  • Pri importe sa všetky údaje automaticky zapíšu do systému tak, aby sa neporušili väzby medzi dokladmi a evidenčnými kartami - založia sa nové karty, obchodní partneri, prevádzky a pod. Systém dbá na to, aby nedošlo k duplicitným zápisom alebo k nežiaducemu prepísaniu už existujúcich údajov.
  • Systém umožňuje aj priamy prenos údajov medzi dodávateľom a odberateľmi, pričom pri importe dôjde k „otočeniu“ dokladu (napr. z vystavenej faktúry sa stane došlá, z dodacieho listu príjemka a pod).

Súvisiace oblasti