Riešenie pre účtovné služby


Pre firmy poskytujúce svojim klientom služby vedenia podvojného účtovníctva máme k dispozícii finančne mimoriadne výhodné riešenia balíkov účtovníctva s fakturačným modulom, evidenciou majetku a personalistikou a mzdami.

Balíky pre účtovné služby

Licencie nášho SW pre účtovné firmy je možné využívať na neobmedzenom počte pracovných staníc. Z hľadiska ceny sa delia na licencie pre 5 klientov a neobmedzený počet klientov.

Kompletný balík podvojného účtovníctva s faktúrami, majetkom a mzdami pre 5 klientov s obmedzeným počtom dokladov je možné zakúpiť už od 260 EUR bez DPH.


Informácie o jednotlivých moduloch: