Riešenie pre výrobu


Základný výrobný modul OASIS-u je určený pre jedno alebo viacstupňovú sériovú výrobu, pričom umožňuje sledovať rozpracovanosť výroby. Tento modul je možné použiť aj pre pekárne, alebo firmy s pravidelnou výrobou a distribúciou výrobkov.

Sériová výroba v systéme OASIS

  • Hotový výrobok je definovaný komponentárom, ktorý obsahuje materiálové vstupy a neskladové položky (práce, réžie aj v %).
  • Hodnota odvedenej výroby môže byť kalkulovaná v rôznych cenách (pevné, kalkulačné...).
  • Jednoduchým nahratím komponentára požadovaného výrobku sa automaticky vypočíta cena všetkých vstupov (materiálu a prác), ktorá môže byť doplnená o percentá správnej, výrobnej réžie, čo slúži ako podklad pre stanovenie cenovej ponuky a rentability výroby.
  • Nahratím dokladov odvodu výroby dochádza automaticky k odpisu surovín v materiálových skladoch a prevedenej práce podľa kalkulačného vzorca (komponentára).
  • Počas odvodu výrobe je pri odpise surovín možné ručne zvoliť použitú (náhradnú) surovinu, ak predpísaná surovina nie je na sklade.

Súvisiace oblasti

Pravidelná výroba a distribúcia

  • Rozšírením vyššie uvedenej sériovej výroby je systém pre pravidelnú výrobu previazanú s distribúciou.
  • Modul OASIS podporuje systém tzv. trvalých objednávok, kde môžu byť zadefinované objednávky pre každého odberateľa na príslušný deň. Na trvalej objednávke je uvedená rozvozná linka a čas rozvozu. Z týchto objednávok môžu byť generovaná na každý deň požiadavka na výrobu, expedičný a rozvozný plán, dodacie listy a zberné faktúry.
  • Tento režim práce je vhodný pre pekárne a ďalšie firmy s pravidelnými opakovanými požiadavkami na výrobu.