PAM-OL2101 EcoSun.PAM - legislatívne zmeny v roku 2021 (ONLINE)

Popis seminára a prihláška

Kód PAM-OL2101
Popis EcoSun.PAM - legislatívne zmeny v roku 2021 (ONLINE)
Dátum 15.2.2021
Čas 9:00 - 15:30
Mesto ONLINE - na základe aktuálne platných vyhlásení vlády na zamedzenie šírenia koronavírusu Covid-19, bude školenie prebiehať online formou.
Adresa Konkrétne prihlasovacie údaje dostanete mailom najneskôr 2 dni pred termínom konania. Aby ste sa mohli plnohodnotne zúčastniť online školenia, musíte mať počítač s mikrofónom, reproduktormi a pripojením na internet.
Obsah Školenie bude zamerané na legislatívne zmeny na rok 2021, ročné zúčtovanie dane za rok 2020 a detailné oboznámenie sa s novinkami v programe EcoSun PAM.
Školitelia Alena Šulanová (legislatívny analytik), Libor Paluga (autor aplikácie)
Cena 40 € bez DPH (48 € s DPH) za osobu
Platbu požadujeme uhradiť najneskôr 2 dni pred termínom školenia na číslo účtu SK63 0900 0000 0000 5417 4727, VS:20210215 KS:0308, do poznámky uveďte názov firmy. Daňové doklady vám zašleme poštou.
Podmienky Minimálny počet účastníkov seminára je 15 osôb.
Download
Registrácia Záväzná registrácia

Prihláška: Na seminár sa môžete prihlásiť aj telefonicky na čísle 043/583 11 00, alebo e-mailom na seminar@sunsoft.sk do 12.2.2021.