SunSoft
| PODNIKOVÝ SOFTWARE

Semináre a školenia

Termíny aktuálnych seminárov a školení

Pozývame vás na cyklus seminárov a školení, ktoré sa budú konať v Dolnom Kubíne a ďalších mestách podľa nižšie uvedeného harmonogramu:

Kód Termín Mesto Téma seminára / školenia Cena za osobu
PAM-DK2001 28.1.2020 Dolný Kubín EcoSun.PAM - legislatívne zmeny v roku 2020   » Bližší popis a prihláška 50 € bez DPH (60 € s DPH)
PAM-NR2001 29.1.2020 Nitra EcoSun.PAM - legislatívne zmeny v roku 2020   » Bližší popis a prihláška 50 € bez DPH (60 € s DPH)
PAM-TN2001 30.1.2020 Trenčín EcoSun.PAM - legislatívne zmeny v roku 2020   » Bližší popis a prihláška 50 € bez DPH (60 € s DPH)

Kliknutím na odkaz pri téme školenia sa dostanete na stránku s detailnými informáciami o mieste, čase a obsahu školenia. Tu môžete zaregistrovať svoju účasť, alebo odoslať mailovú prihlášku na daný termín.