| XEROX
043 583 11 40

Prenájom zariadení

Ponúkame Vám najvýhodnejší spôsob získania a využívania najmodernejších technológií tlačových a multifunkčných zariadení formou prenájmu. Doba nájmu je 3-5 rokov podľa Vašich individuálnych potrieb.

Výhody:

  • Nadobudnutie a využívanie zariadení bez investície
  • Servisné zabezpečenie je súčasťou zmluvy
  • Nevznikajú žiadne vedľajšie náklady na prevádzku zariadenia
  • Fixné splátky po celú doby trvania zmluvy
  • Možné rovnomerné plánovanie nákladov
  • Po uplynutí doby nájmu a zaplatení všetkých splátok možnosť odkúpenia zariadenia, alebo výmena za nové
  • Poplatok za servisné služby možno flexibilne meniť podľa Vašich potrieb v priebehu trvania zmluvy
  • Flexibilný prístup podľa požiadaviek zákazníka - nastavenie štruktúry platieb podľa Vašich individuálnych požiadaviek

Produkty a služby